حقایقی جالب درباره بدن انسان که نمی‌دانید

گروه سلامت الف،   3980602187

مغز انسان ۲% وزن بدن را تشکیل داده ولی ۲۰% کالری و اکسیژن را مصرف میکند. قلب در روز ۱۰۰ هزار بار ودر سال ۴۰ میلیون بار می‌تپد.