کتاب نیستان با همکاری فرهنگ سرای اندیشه برگزار می کند: شب داستان خوانی با حضور سید مهدی شجاعی و سید علی میرفتاح

بخش فرهنگی الف،   3980602114

در یازدهمین نشست کوتاه با داستان سید علی میرفتاح میهمان سید مهدی شجاعی می شود

شب داستان خوانی با حضور سید مهدی شجاعی و سید علی میرفتاح

در یازدهمین نشست کوتاه با داستان سید علی میرفتاح میهمان سید مهدی شجاعی می شود.

 این نشست ها حاصل همکاری کتاب نیستان  و فرهنگ سرای اندیشه است که تحت عنوان  شب داستان خوانی به میزبانی سید مهدی شجاعی نیز شناخته می شود. یازدهمین نشست از این مجموعه با اجرای اسماعیل باستانی در روزیکشنبه 3 شهریورماه. ساعت 17:30 در محل فرهنگ سرای اندیشه واقع در خیابان شریعتی. نرسیده به پل سیدخندان. بوستان اندیشه پذیرای عموم علاقمندان خواهد بود.