رونمایی از نسخه روسی، فرانسوی و اسپانیولی KHAMENEI.IR

گروه عکس الف،   3980528098

مراسم رونمایی از نسخه روسی،فرانسوی و اسپانیولی دفتر نشر آثار رهبرمعظم انقلاب اسلامی صبح دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ برگزار شد./ عکس از فارس

رونمایی از نسخه روسی، فرانسوی و اسپانیولی KHAMENEI.IRرونمایی از نسخه روسی، فرانسوی و اسپانیولی KHAMENEI.IRرونمایی از نسخه روسی، فرانسوی و اسپانیولی KHAMENEI.IRرونمایی از نسخه روسی، فرانسوی و اسپانیولی KHAMENEI.IRرونمایی از نسخه روسی، فرانسوی و اسپانیولی KHAMENEI.IRرونمایی از نسخه روسی، فرانسوی و اسپانیولی KHAMENEI.IRرونمایی از نسخه روسی، فرانسوی و اسپانیولی KHAMENEI.IRرونمایی از نسخه روسی، فرانسوی و اسپانیولی KHAMENEI.IRرونمایی از نسخه روسی، فرانسوی و اسپانیولی KHAMENEI.IRرونمایی از نسخه روسی، فرانسوی و اسپانیولی KHAMENEI.IRرونمایی از نسخه روسی، فرانسوی و اسپانیولی KHAMENEI.IRرونمایی از نسخه روسی، فرانسوی و اسپانیولی KHAMENEI.IRرونمایی از نسخه روسی، فرانسوی و اسپانیولی KHAMENEI.IRرونمایی از نسخه روسی، فرانسوی و اسپانیولی KHAMENEI.IRرونمایی از نسخه روسی، فرانسوی و اسپانیولی KHAMENEI.IR
ابر آروان

آخرین عناوین