انتشار مشروح مذاکرات کمیسیون‌های مجلس منع قانونی دارد؟

گروه سیاسی الف،   3980527035
انتشار مشروح مذاکرات کمیسیون‌های مجلس منع قانونی دارد؟

براساس اصل 69 قانون اساسی مذاکرات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ باید علنی‏ باشد و گزارش‏ کامل‏ آن‏ از طریق‏ رادیو و روزنامه‏ رسمی‏ برای‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر شود، با این حال اما مشروح مذاکرات کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی منتشر نمی‌شود.

به گزارش فارس، بخش عمده‌ای از انجام وظایف مجلس اعم از قانو‌ن‌گذاری و نظارت در کمیسیون‌های مجلس صورت می‌گیرد و به همین دلیل آگاهی مردم و جامعه‌ی ذی‌نفعان قانون از اتفاقات داخل کمیسیون‌ها ضروریست. این موضوع نه تنها منع قانونی ندارد بلکه بررسی قوانین نشان‌ می‌دهد، انتشار مشروح مذاکرات کمیسیون‌ها مورد تاکید در اصل ۶۹ قانون اساسی است.

 نهاد اصلی قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی است  که وظیفه خطیر قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین را برعهده دارد. به طور کلی مجلس شورای اسلامی تنها مرکز و مرجع تصویب و تدوین قانون است و جز در موارد خاص همه‌‌ی قوانین در ایران باید از مسیر مجلس عبور کنند. ریل‌گذاری و خط‌مشی‌گذاری‌های مهم حکومت توسط مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد و دولت‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی موظف به پیشبرد اهداف تعیین شده توسط مجلس شورای اسلامی هستند. بنابراین مجلس از جایگاه بسیار مهمی در کشور برخوردار است و قوانینی که به تصویب مجلس می‌رسند در تعیین سرنوشت کشور بسیار حائز اهمیت هستند. 

براساس اصل 69 قانون اساسی « مذاکرات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ باید علنی‏ باشد و گزارش‏ کامل‏ آن‏ از طریق‏ رادیو و روزنامه‏ رسمی‏ برای‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر شود. در شرایط اضطراری‏، در صورتی‏ که‏ رعایت‏ امنیت‏ کشور ایجاب‏ کند، به‏ تقاضای‏ رئیس‏ جمهور یا یکی‏ از وزراء یا ده‏ نفر از نمایندگان‏، جلسه‏ غیر علنی‏ تشکیل‏ می‏‌شود. مصوبات‏ جلسه‏ غیر علنی‏ در صورتی‏ معتبر است‏ که‏ با حضور شورای‏ نگهبان‏ به‏ تصویب‏ سه‏ چهارم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ برسد.گزارش‏ و مصوبات‏ این‏ جلسات‏ باید پس‏ از برطرف‏ شدن‏ شرایط اضطراری‏ برای‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر گردد.» همان طور که در متن قانون آمده است، مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد. اما متاسفانه مشروح مذاکرات کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی منتشر نمی‌شود.

*لزوم شفافیت مشروح مذاکرات کمیسیونی

قوانین پیشنهادی در قالب طرح یا لایحه به مجلس ارائه می‌شوند. هر طرح یا لایحه در جلسه علنی اعلام وصول می‌گردد و سپس به یکی از کمیسیون‌های مجلس به‌عنوان کمیسیون اصلی و برخی کمیسیون‌های دیگر به‌عنوان کمیسیون فرعی واگذار می‌گردد. کمیسیون‌های تخصصی به طرح‌ها یا لوایح رسیدگی نموده و پس از تصویب برای بررسی در صحن علنی  به هیات‌ رئیسه مجلس تقدیم می‌کنند.

همچنین در اصل 85 قانون اساسی اختیار  تصویب  برخی از قوانین در شرایط ذکر شده به کمیسیون‌های داخلی مجلس شورای اسلامی داده شده است. بنابراین کمیسیون‌های مجلس نقش تعیین‌کننده‌ای در تصویب قوانین دارند. به نحوی که در صورت رسیدگی دقیق و کارشناسانه کمیسیون‌ها و ارتباط مستمر و منضبط آن‌ها با کارشناسان، متخصصان، دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط،‌ قوانین قابل قبولی به عنوان خروجی و ماحصل بررسی‌های مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد و در مقابل، در صورتی که کمیسیون‌ها به درستی به وظایف خود عمل نکنند، ‌قوانینی به تصویب خواهد رسید،‌که به جهت وجود ایرادهای متعدد، از یک سو با اصلاحات و تغییرات مکرر و متعددی مواجه خواهند شد و از سوی دیگر دارای آثار نامطلوب اجرایی برای جامعه‌ی هدف قانون خواهد بود. از نتایج مهم شفافیت مشروح مذاکرات کمیسیون‌ها می‌توان به  ارتقای کیفیت تصمیمات گرفته شده، افزایش اعضای حلقه تصمیم‌گیری، کاهش فساد و سوءاستفاده از موقعیت به منظور کسب منافع فردی یا جناحی (تعارض منافع) و اطلاع مردم از فرآیندهای تصمیم‌گیری اشاره نمود.

*مستندات قانونی شفافیت مشروح مذاکرات کمیسیونی

با مراجعه به مشروح مذاکرات قانون اساسی پیرامون اصل 69 نیز درمیابیم که در نظر خبرگان قانون اساسی استفاده و به کارگیری عبارت «مذاکرات مجلس شورای اسلامی» محدود به مذاکرات صحن علنی نبوده است و در مورد کمیسیون‌ها نیز معنی‌دار است. این مضمون در سوال آقای موسوی تبریزی مشخص می‌شود که ناظر به ویرایش قبلی این اصل است. متن ویرایش قبلی اصل 69 به این صورت است: « مذاکرات مجلس شورا باید علنی باشد و گزارش کامل آن در روزنامه رسمی منتشر شود و از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع مردم برسد، به تقاضای شورای رهبری، رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر یا یکی از وزراء یا رئیس مجلس یا ده نفر از نمایندگان ممکن است جلسه غیرعلنی با حضور همه نمایندگان یا گروهی از آن‌ها تشکیل شود.»

مطابق این اصل آقای موسوی تبریزی می‌پرسند: « اینجا که گفته شده «گروهی از آن‌ها» این عده چگونه انتخاب می‌شوند؟ »

و پاسخ نایب رئیس جلسه(شهید بهشتی) به این صورت است: «این برای مختصر کردن است، گاهی اوقات است که یکی از کمیسیون‌های مجلس می‌خواهد جلسه غیرعلنی تشکیل بدهد، گاهی می‌گویند نمایندگان منتخب دو یا سه کمیسیون جلسه سری تشکیل می‌دهند، گاهی می‌گویند یک گروهی را مجلس انتخاب می‌کند برای این کار، بالاخره این شقوق مختلف دارد. » (صفحه 814-815 مشروح مذاکرات قانون اساسی)

در جای دیگری از مشروح مذاکرات قانون اساسی حتی با تصریح محکم‌تری رو به رو هستیم: آقای رحمانی می‌پرسند: «منظور از اینکه مذاکرات مجلس شورا باید علنی باشد مطلق مذاکرات است یا مذاکراتی است که برای تصمیم‌گیری نهایی است؟» و شهید بهشتی (ره) در پاسخ می‌فرمایند: «کل مذاکرات» و مجدد آقای رحمانی می‌پرسند: «بنابراین مذاکراتی که در این کمیسیون‌های مشترک می‌شود ممنوع است؟ مذاکرات مقدماتی ممنوع است؟» که شهید بهشتی (ره) می‌فرمایند: «خیر، مذاکرات مجلس کلا علنی است.» (صفحه 818 مشروح مذاکرات قانون اساسی)

در گزارشی هم که توسط جمعی از پژوهشگران شورای نگهبان در رابطه با اصل 69 قانون اساسی منتشر شده است، بحث علنی بودن و انتشار مشروح مذاکرات مورد پذیرش قرار گرفته است. در بخشی از این گزارش آمده است: «برخی معتقدند مذاکراتی که مطابق صدر اصل ۶۹ قانون اساسی می بایست علنی انجام شوند، صرفا مذاکرات رسمی است که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برگزار می شود.

بدیهی است مذاکرات کمیسیون‌های داخلی (اعم از عادی و ویژه) و مذاکرات غیر رسمی مجلس شورای اسلامی مشمول صدر این اصل نمی‌شوند و مجلس شورای اسلامی در علنی یا غیر علنی نمودن آن‌ها مخیر است. این در حالی است که تفکیک مذاکرات و جلسات مجلس به رسمی و غیر رسمی صحیح و قانونی نیست و موجب سوء استفاده مجلس و دور زدن قانون اساسی می‌شود.

اصل ۶۹ قانون اساسی در مورد لزوم علنی بودن مذاکرات مجلس اطلاق دارد و تفکیکی بین جلسات رسمی و غیررسمی مجلس ننموده است. در حال حاضر این سوء برداشت و به عبارتی سوء‌استفاده مجلس اتفاق افتاده است و بسیاری از جلسات مجلس به دلایل نامشخص و بدون طی فرآیند مذکور در اصل ۶۹ قانون اساسی به صورت غیرعلنی برگزار می گردد با این توجیه که این جلسات غیر رسمی است و مصوبه‌ای در پی نخواهد داشت.

بنابراین تقسیم جلسات مجلس به رسمی و غیر رسمی و برگزاری جلسات غیر رسمی به صورت غیرعلنی بر خلاف مفاد اصل ۶۹ قانون اساسی است.» یا در جایی دیگر اشاره شده است که : «از جمله ابهاماتی که مصادیق علنی بودن جلسات مجلس شورای اسلامی در اصل ۶۹ قانون اساسی دارد، چگونگی تسری مصداق علنی بودن جلسات مجلس شورای اسلامی به جلسات کمیسیون‌های داخلی مجلس شورای اسلامی است. هم‌چنان که تشکیل جلسات غیرعلنی با تشخیص شرایط اضطراری و رعایت امنیت کشور منوط به تأیید و رضایت مجلس شورای اسلامی است، در اصل ۸۵ قانون اساسی نیز پیش بینی شده است که مجلس در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل ۷۲ قانون اساسی به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند.

همچنین با توجه به اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل ۷۲ قانون اساسی به کمیسیون‌های ذی‌ربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آن‌ها را به دولت بدهد. بنابراین از این اصل استنباط می‌شود که مجلس شورای اسلامی می‌تواند برخی از اختیارات خود را که ماهیت تقنینی دارد به کمیسیون‌های داخلی خود و یا به دولت (قوه مجریه) واگذار کند.

لذا از آنجا که در موارد تفویضی، همواره مصوبات کمیسیون‌ها و دولت واجد حق و تکلیف برای جامعه است، ضروری است که شهروندان از چگونگی تصویب و مباحث مطروحه و مبانی این مصوبات در جلسات آن‌ها اطلاع داشته باشند. لذا با توجه به فلسفه و هدف اصل ۶۹ قانون اساسی (در ضرورت اطلاع مردم از مصوبات مجلس شورای اسلامی)، می‌توان گفت که اطلاع رسانی و انتشار مشروح مذاکرات جلسات کمیسیون‌ها و جلسات دولت حداقل در موارد تصویب قوانین تفویضی، حق مردم است.»

*لزوم اهمیت شفافیت آراء

اصل 69 قانون اساسی با مفهوم بنیادین شفافیت در عمل حاکمیت گره خورده است. همانطور که بیان شد ارائه حق اطلاعاتی مردم بسیار اهمیت دارد و با توجه به مزایای شفافیت مذاکرات جلسات کمیسیون‌ها، نیاز است که مشروح مذاکرات کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی به صورت به‌روز در اختیار عموم مردم قرار گیرد.  بی‌شک ارائه مشروح مذاکرات کمیسیونی در قالب فیلم، صوت و متن مشروح باعث می‌شود که مردم بهتر و دقیق‌تر در جریان بحث‌ها و نظرات نمایندگان خود قرار گیرند که این مهم امکان مشارکت بیشتر آن‌ها و افزایش سرمایه  اجتماعی نظام را به دنبال خواهد داشت.

عناوین مرتبط

پربحث‌های امروز

 1. خوش رقصی فرانسه با شاباش های ایرانی!...

 2. عربستان به ائتلاف دریایی آمریکا می‌پیوندد

 3. هیئت سیاسی طالبان از مسکو تا تهران

 4. گزارش پنتاگون در مورد حمله به آرامکو

 5. تاکسی اربعین گران نمی‌شود

 6. نقوی حسینی: مسئولانی که خانواده آنها خارج از کشور هستند باید عزل شوند

 7. اختلاف در تیم امنیتی ترامپ درباره «آرامکو»

 8. شکست لیورپول در شب تساوی بارسلونا

 9. تولید رب ۲۲ هزار تومانی با گوجه هزاری!

 10. آماری از شکاف جنسیتی در ایران  

 11. «بی‌بی مریم» را بیشتر بشناسیم

 12. نتانیاهو: ترامپ به زودی معامله قرن را منتشر می‌کند

 13. واتس‌اپ؛ محبوب کاربران ایرانی

 14. آخرین قیمت آپارتمان در تهران  

 15. سردرگمی سرمربی استقلال برای دربی

 16. اعترافات زن ۲۵ ساله درباره قتل همسرش

 17. بازیگر سریال «پدر» در فیلم جدید حاتمی‌کیا

 18. قیمت خودروهای شاسی‌بلند در بازار  

 19. چند راهکار‌ه برای رهایی از گلو درد

 20. شکست نتانیاهو در کسب اکثریت کرسی‌های پارلمان

 21. نگاهی به شمشیر رعدآسای ایران در خلیج فارس + فیلم و عکس

 22. وزیر راه: دست‌های ضدانقلاب در بازار مسکن قیمت‌ها را افزایش داد

 23. پمپئو به عربستان و امارات می‌رود

 24. با این رژیم غذایی از ابتلا به دیابت جلوگیری کنید

 25. استرالیا: از تنش با ایران اجتناب کنید!

پربحث‌های دیروز

 1. رهبر انقلاب: مذاکره یعنی نمایش موفقیت آمریکا/ فشار حداکثری در مقابل ملت ایران پشیزی نمی‌ارزد/ نباید کارهای کشور را به نشست و برخاست با دیگران موکول کرد

 2. رخصت ولی الله سیف برای ورود به گود «زورخانه»

 3. آیا روحانی هم به دیدار با ترامپ نیاز دارد؟!

 4. تصویری از کودک جان باخته در ورزشگاه آزادی  

 5. واکنش پادشاه عربستان به حملات آرامکو: توانایی مقابله را داریم و قادر هستیم به این اقدامات پاسخ دهیم

 6. پنکه حسن روحانی در ترکیه  

 7. ادعای واهی عربستان علیه ایران: در حملات اخیر به پالایشگاه‌ها از سلاح ایرانی استفاده شده!

 8. دستگیری اراذل و اوباش شهر تهران  

 9. واکنش «محمدعلی الحوثی» به سخنان «پوتین»

 10. کارنامه امیدبخش قوه قضائیه در ۲۰۰ روز اخیر

 11. ترامپ: دنبال رویارویی نظامی با ایران نیستیم/ به نظر می‌رسد ایران مسئول حمله به تأسیسات نفتی عربستان است

 12. مایک پنس: آماده دفاع از متحدان منطقه‌ای خود هستیم

 13. بیانیه «مهم» انصارالله در رد محکومیت‌های بین‌المللی علیه حمله آرامکو

 14. واکنش وزیر بهداشت به موضوع «فرار مالیاتی» پزشکان

 15. ترامپ: سعودی‌ها برای تامین امنیت خود باید پول بیشتری بدهند

 16. محسن رضایی: روزی می‌رسد که ترامپ را محاکمه می‌کنیم/ روحانی نباید به ترامپ جز با مشت گره کرده نگاه کند

 17. شکاف میان مردم و دولت آمریکا / رویای «لینکلن» تعبیر نشد

 18. واکنش نمکی به موضوع «فرار مالیاتی» پزشکان

 19. دادستان تهران: بیش از ۱۰۰ هزار خودرو سایپا و ایران‌خودرو نزدیک به شش ماه در پارکینگ‌ها بلاتکلیف مانده

 20. مرگ یک پسر بچه‌ ساله در ورزشگاه آزادی بر اثر برق‌گرفتگی/ "مقصر" کیست؟

 21. اسلحه عجیب اراذل و اوباش تهرانی!  

 22. بازتاب بیانات رهبر انقلاب درباره مذاکره با آمریکا در رسانه‌های خارجی

 23. رویترز: قیمت بنزین در آمریکا امروز 15 درصد افزایش یافت

 24. کیفرخواست راننده جنجالی پورشه صادر شد

 25. یک اصلاح‌طلب: به جای روحانی بودم، استعفا می‌دادم

پربحث‌های هفته

 1. دختران آبی و سیاست‌های زرد! ...

 2. واکنش دختر سردار سلیمانی به هتاکی یک بازیگر و ماجرای دختر آبی  

 3. پناهیان و ماجرای بنشین و بفرما و بتمرگ!...

 4. آیا سخنان پناهیان درباره شفافیت مجلس اشتباه بود؟

 5. ایران باید فورا از برجام و NPT خارج شود

 6. تاملی دوباره بر حاشیه‌های یک خودسوزی ؛ پوپولیست نباشیم

 7. یک عکس؛‌ یک شرح | یقه‌های سفید در پوشش چادر سیاه؟!

 8. زنان را به استادیوم راه بدهید

 9. اظهارات پدر ٰ«سحر خدایاری»/ اجازه سو استفاده به دیگران نمی‌دهم

 10. شهردار اسبق صدرا از ایران فرار کرد/ تلاش برای بازگرداندن متهم از طریق اینترپل

 11. پزشکیان: پناهیان وجناحش در مطالبه شفافیت دنبال بهره برداری سیاسی اند

 12. در باب اپوزیسیون‌نمایی مسئولان!...

 13. تردد خودروهای پلاک شهرستان در تهران سهیمه‌بندی شود/ غیر تهرانی‌ها عامل نیمی از ترافیک پایتخت

 14. احمد توکلی: باید یک نهاد مستقل برای مبارزه با فساد تشکیل شود/ فساد شکل گرفته سازمان یافته است

 15. آخرین تصویر علیرضا فغانی قبل از ترک‌ ایران  

 16. به چه زبانی بگویند شکست خوردیم!

 17. دستور بازداشت هنرپیشه هتاک صادر شد

 18. مشروح جلسه دادگاه شبنم نعمت‌زاده/ فعالیت غیرقانونی و کسب ۱۸۰۰ میلیارد مال نامشروع/ ماجرای بدهی ۱۰۰ میلیاردی به شستا

 19. اسدالله عسگراولادی درگذشت

 20. سناتور آمریکایی: ترامپ با پیشنهاد مکرون برای حفظ برجام موافقت کرد

 21. یک شبه "۷۰۰۰۰ پزشک" به آمار پزشکان اضافه شد!

 22. خداحافظی غم‌انگیز با علیرضا فغانی

 23. توکلی: به جای کارگران هفت‌تپه، اول سراغ خائنانی بروید که ارز و طلا و کارخانه‌های ملت را به تاراج داده‌اند

 24. حمله به آرامکو و مرزهای قدرت آمریکا

 25. دفاعیات نعمت‌زاده: پدرم وزیر بود اما ۵ سال بیکار بودم/ کاملا قانونمند کار کرده‌ام/ اتهام اکتسابی را قبول ندارم

پربحث‌های دیروز

 1. رهبر انقلاب: مذاکره یعنی نمایش موفقیت آمریکا/ فشار حداکثری در مقابل ملت ایران پشیزی نمی‌ارزد/ نباید کارهای کشور را به نشست و برخاست با دیگران موکول کرد

 2. رخصت ولی الله سیف برای ورود به گود «زورخانه»

 3. آیا روحانی هم به دیدار با ترامپ نیاز دارد؟!

 4. محسن رضایی: روزی می‌رسد که ترامپ را محاکمه می‌کنیم/ روحانی نباید به ترامپ جز با مشت گره کرده نگاه کند

 5. یک اصلاح‌طلب: به جای روحانی بودم، استعفا می‌دادم

 6. سخنگوی وزارت خارجه: هیئت سیاسی طالبان با مقامات ایران گفتگو کردند

 7. رئیسی لیست اموال خود را به رهبر انقلاب اعلام کرد

 8. وزارت دادگستری: دولت کانادا عذرخواهی رسمی و استرداد اموال کند

 9. بازدید کمیته هسته ای مجلس از فردو و نطنز

 10. مترجم سابق سازمان منافقین: مسعود رجوی در عربستان مُرده است

 11. تاجیک: کوتوله‌هایی آمدند و اصلاح‌طلبی را قبضه کردند/ تاریخ مصرف طیف لاریجانی برای اصلاح‌طلبان تمام شده است؟/ خاطره عباس عبدی از حضور در ورزشگاه آزادی

 12. حجت الاسلام درویشان رئیس سازمان بازرسی کل کشور شد

 13. واعظی: ایران محدودیتی در همکاری‌ با ترکیه ندارد

 14. هیچ صنعتی به اندازه حوزه نوآوری و فناوری برای کشور درآمد ندارد

 15. جزئیات هفتمین اجلاس خبرگان اعلام شد

 16. دبیر جدید هیئت دولت کیست؟ + سوابق

 17. «سیمایی‌صراف» دبیر هیئت دولت شد

 18. دادگاه عالی انگلیس محکومیت ایران به پرداخت خسارت به آمریکا را رد کرد

 19. توئیت آشنا از دستاوردهای اجلاس سه‌جانبه آنکارا  

 20. سلیمی‌نمین: تناقض گویی‌های رئیس جمهور درباره مبارزه با فساد طبیعی است

 21. روحانی به تهران بازگشت

 22. درآمدی بر شكل‌گيری ائتلاف

 23. اعلام آمادگی برخی نمایندگان برای اعلام شفاف آراء در مجلس

پربحث‌های هفته

 1. دختران آبی و سیاست‌های زرد! ...

 2. پناهیان و ماجرای بنشین و بفرما و بتمرگ!...

 3. آیا سخنان پناهیان درباره شفافیت مجلس اشتباه بود؟

 4. تاملی دوباره بر حاشیه‌های یک خودسوزی ؛ پوپولیست نباشیم

 5. پزشکیان: پناهیان وجناحش در مطالبه شفافیت دنبال بهره برداری سیاسی اند

 6. در باب اپوزیسیون‌نمایی مسئولان!...

 7. احمد توکلی: باید یک نهاد مستقل برای مبارزه با فساد تشکیل شود/ فساد شکل گرفته سازمان یافته است

 8. به چه زبانی بگویند شکست خوردیم!

 9. اسدالله عسگراولادی درگذشت

 10. توکلی: به جای کارگران هفت‌تپه، اول سراغ خائنانی بروید که ارز و طلا و کارخانه‌های ملت را به تاراج داده‌اند

 11. رهبر انقلاب: مذاکره یعنی نمایش موفقیت آمریکا/ فشار حداکثری در مقابل ملت ایران پشیزی نمی‌ارزد/ نباید کارهای کشور را به نشست و برخاست با دیگران موکول کرد

 12. رخصت ولی الله سیف برای ورود به گود «زورخانه»

 13. اعتراض روحانی به رئیسی درباره روند دادگاه‌های مفاسد اقتصادی/ پای پرونده حسین فریدون در میان است؟

 14. آیا روحانی هم به دیدار با ترامپ نیاز دارد؟!

 15. حقوق بشر فیروزه‌ای؛ یک سازمان و هزاران تناقض

 16. آمریکا بشدت نگران پیشرفت فضایی ایران است

 17. نظر متناقض دولت درباره ورود زنان به ورزشگاه‌ها/ درخواست یک تشکل دانشجویی درباره برادران صدرالساداتی/ سعید مرتضوی چگونه آزاد شد؟

 18. اعتراض روحانی به رئیسی درباره مبارزه با فساد/ آمار وزیر کشور از حجاب/ گزینه جدید برای ریاست آینده صدا و سیما

 19. توضیح درباره حجاب شبنم نعمت‌زاده/ دوقطبی‌ خوب و بد از نگاه عباس عبدی/ روایتی از صحبت‌های رئیسی و روحانی درباره مبارزه فساد

 20. پناهیان: برخی نمایندگان تهمت‌های رذیلانه می‌زنند/ دلیل اصرار روحانی بر مذاکره با آمریکا چیست؟

 21. نظرات برگزیده مخاطبین الف: ایران، بهشت پزشکان است/ با اجبار قانونی نمی‌توان کودک‌همسری را از بین برد/ چرا اصلاح‌طلبان مجلس مطالبه شفافیت ندارند؟

 22. طرح جدید مجلس برای الزام دولت به شکایت علیه "هالیوود"

 23. خوش رقصی فرانسه با شاباش های ایرانی!...

 24. با کارت جایگاهها فقط 15 لیتر می‌توان بنزین زد

 25. اتمام حجت رئیسی درباره برخورد با مفاسد اقتصادی در حضور سران قوا

آخرین عناوین