کارگاه مقاله نویسی و روش تحقیق در علوم انسانی در اندیشگاه سازمان اسناد و کتابخانه‌های ملی برگزار می شود

بخش فرهنگی الف،   3980526140

در شهریور ماه امسال کارگاه مقاله نویسی و روش تحقیق در علوم انسانی با استادی فرهاد طاهری در اندیشگاه سازمان اسناد و کتابخانه های ملی برگزار خواهد شد.

کارگاه مقاله نویسی و روش تحقیق در علوم انسانی در اندیشگاه سازمان اسناد و کتابخانه‌های ملی برگزار می شود

 کارگاه پاکیزه نویسی زبان فارسی در مکاتبات اداری در تاکستان برگزار شد

به دعوت آموزشگاه زبان انگلیسی آکسفورد تاکستان و‌با همکاری اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان تاکستان ، کارگاه پاکیزه نویسی زبان فارسی درمکاتبات اداری ، روز پنجشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ در تاکستان برگزارشد . در این کارگاه که رایگان برگزارشد و هدف از برگزاری آن نیز صرفا انگیزه های فرهنگی و پاسداشت زبان فارسی بود ، رئیس اداره فرهنگ و‌ارشاد اسلامی شهرستان ، شماری از کارمندان آن اداره، تنی چند ازمعلمان و دبیران ومدرسان آموزش و پرورش و علاقه مندان دیگر حضوریافتند . در این کارگاه سه ساعتی فرهاد طاهری، دانشنامه نگار، نویسنده و‌ پژوهشگر تاریخ و ادبیات معاصر، به بررسی اغلاط رایج زبانی و‌محتوایی در نامه‌های اداری پرداخت.

همچنین گفتنی است در شهریور ماه امسال کارگاه مقاله نویسی و روش تحقیق در علوم انسانی با استادی فرهاد طاهری در اندیشگاه سازمان اسناد و کتابخانه های ملی برگزار خواهد شد.