جشنواره اسب کُرد

گروه عکس الف،   3980526071

جشنواره « اسب کرد » در روستای قمشه «سید یعقوب» استان کرمانشاه برگزار شد. اسب کُرد ايرانی، بر طبق نوشته های موجود، به اقصی نقاط دنيا انتقال يافته و خون آن در شريانهای اسبهای دنيا جريان دارد. اسب كرد از اسبهای توانا، ارزشمند و پرخون دنيا به حساب آمده و مبدا و منشا آن ايران است. /فارس

جشنواره اسب کُردجشنواره اسب کُردجشنواره اسب کُردجشنواره اسب کُردجشنواره اسب کُردجشنواره اسب کُردجشنواره اسب کُردجشنواره اسب کُردجشنواره اسب کُردجشنواره اسب کُردجشنواره اسب کُردجشنواره اسب کُردجشنواره اسب کُردجشنواره اسب کُردجشنواره اسب کُردجشنواره اسب کُردجشنواره اسب کُردجشنواره اسب کُرد

آخرین عناوین