تصاویر زیبا از فوران کوه آتشفشان در مکزیک

گروه ویدئو الف،   3980523193

لحظه فوق‌العاده فوران آتشفشان در کولیما مکزیک، ستون بلندی از دود و خاکستر به آسمان می رود.کولیما از شهرهای کشور مکزیک است که در ایالت کولیما قرار دارد.

تصاویر زیبا از فوران کوه آتشفشان در مکزیک