آتش سوزی گشترده در یونان

گروه عکس الف،   3980523067

آتش سوزی در یونان، گردشگران را تهدید می‌کند. اگرچه حریق کنترل شده، اما وزش باد به شعله‌های آتش دامن زده است. یک کمپ گردشگران و منازل مسکونی اطراف آن در جزیره «الافونیسوس» در جنوب یونان تخلیه شده است.

آتش سوزی گشترده در یونانآتش سوزی گشترده در یونانآتش سوزی گشترده در یونانآتش سوزی گشترده در یونانآتش سوزی گشترده در یونانآتش سوزی گشترده در یونانآتش سوزی گشترده در یونانآتش سوزی گشترده در یونانآتش سوزی گشترده در یونانآتش سوزی گشترده در یونانآتش سوزی گشترده در یونانآتش سوزی گشترده در یونانآتش سوزی گشترده در یونانآتش سوزی گشترده در یونان

عناوین مرتبط

آخرین عناوین