حضور رئیس جمهور در جمع خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار

گروه عکس الف،   3980516088

تصاویر حضور حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در جمع خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار را در این گزارش می‌بینید.

حضور رئیس جمهور در جمع خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگارحضور رئیس جمهور در جمع خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگارحضور رئیس جمهور در جمع خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگارحضور رئیس جمهور در جمع خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگارحضور رئیس جمهور در جمع خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگارحضور رئیس جمهور در جمع خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگارحضور رئیس جمهور در جمع خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار

آخرین عناوین