علی پروین در تیم ملی یک ریال پول نگرفت

گروه ویدئو الف،   3980514136

حسن غفوري فرد: علی پروين زمانی كه مربي تيم ملی و تيم پرسپوليس بود يك ريال حقوق نگرفت ، آقاي هاشمی رفسنجانی جلو لژيونر شدن پروين را گرفت.