بازرسی رئیسی از بخش‌های مختلف قوه قضائیه

گروه ویدئو الف،   3980514132

ویدئویی دیده نشده از حضور سرزده رئیس قوه قضاییه در یکی از بخش های این قوه قضائیه و بازرسی از چند و چون فعالیت‌ها کامندان