تصویب طرح تفصیلی منطقه ۲۲ در شهرداری تهران

گروه اجتماعی الف،   3980513059

رئیس شورای شهر تهران از تصویب طرح تفصیلی منطقه ۲۲ در شهرداری تهران خبر داد.

تصویب طرح تفصیلی منطقه ۲۲ در شهرداری تهران

به گزارش تسنیم، محسن هاشمی در حاشیه برگزاری صد و پنجاه و نهمین جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگارن اظهار کرد: صبح امروز جلسه هم اندیشی اعضای شورای شهر تهران با شهردار تهران در سالن دکتر شیبانی برگزار شد.

وی تصریح کرد: در این جلسه دو موضوع در دستور کار قرار داشت اما با توجه به مسائل حاشیه‌ای فرصت رسیدگی به این موضوع نشد. انتصابات در شهرداری تهران و همچنین طرح تفصیلی منطقه 22 از مواردی بود که در جلسه هم اندیشی اعضای شورای شهر تهران به آن پرداخته شد.

محسن هاشمی گفت: در شش ماهه گذشته  شورای شهر تهران مصوبه‌ای را به تصویب رساند که شهرداری تهران مکلف شد لایحه ساختار جدید شهرداری تهران را به شورا ارسال کند که هنوز این لایحه به شورا داده نشده است.

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: موضوع دیگر که در جلسه امروز به آن اشاره شد تصویب طرح تفصیلی منطقه 22 بود که به گفته شهردار تهران تصویب این طرح در شهرداری تهران و با حضور اعضای کمیسیون شهرداری و معماری شورای شهر تهران به تصویب رسیده است.

وی گفت: در این جلسه شهردار تهران بیان کرد که  دیگر نیازی نیست این طرح در شورای شهر تهران به تصویب برسد اما اعضای شورای شهر تهران تاکید داشتند که براساس ماده 80 قانون شهرداریها این طرح باید در شورا به تصویب برسد.

محسن هاشمی گفت: موضوع دیگری که در جلسه امروز به آن پرداخته شد بحث خروج پادگان‌ها از تهران بود که در همین ارتباط شهرداری تهران اقداماتی را در خصوص پادگان 06 بین پاسداران و صیاد انجام دادند که این طرح مورد استقبال شورا قرار گرفت و قرار شد فرآیند خروج سایر پادگان‌های دیگر در تهران نیز به همین شکل انجام شود و این روند ادامه پیدا کند تا شرایط خوبی برای شهروندان در شهر فراهم شود.

وی در پایان در خصوص انتصابات جدید در شهرداری تهران گفت: در این جلسه شهردار تهران به برخی از تغییرات در معاونت‌ها اشاره کرد که در این زمینه نیاز است از خود شهردار پیگیری شود.