باهنر: مرحوم هاشمی بزرگترین قربانی دوم خرداد بود

گروه سیاسی الف،   3980511056

محمدرضا باهنر در گفت‌وگو با برنامه ایران‌صدا گفت: مرحوم هاشمی بزرگ‌ترین قربانی دوم خرداد بود.