توضیح ربیعی درباره گم شدن یک میلیارد یورو ارز دولتی

گروه اقتصادی الف،   3980431227

تکذیب گم شدن یک میلیارد یورو ارز دولتی برای واردات دارو علی ربیعی سخنگوی دولت در رابطه با خبر گم شدن یک میلیارد یورو ارز دولتی برای واردات دارو توضیحاتی ارائه داد.

توضیح ربیعی درباره گم شدن یک میلیارد یورو ارز دولتی