بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکامپ - ایران 2019

گروه عکس الف،   3980431162

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکامپ - ایران 2019 بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکامپ در محل دائمی نمایشگاه های تهران برگزار شد. در این نمایشگاه که بیش از 800 شرکت ایرانی و خارجی حضور دارند که در زمینه صنایع الترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک به ارائه دست آورد های خود پرداختند. این نمایشگاه از تاریخ 27 لغیت 30 تیرماه 1398 برگزار شد.

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکامپ - ایران 2019بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکامپ - ایران 2019بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکامپ - ایران 2019بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکامپ - ایران 2019بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکامپ - ایران 2019بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکامپ - ایران 2019بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکامپ - ایران 2019بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکامپ - ایران 2019بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکامپ - ایران 2019بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکامپ - ایران 2019بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکامپ - ایران 2019بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکامپ - ایران 2019بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکامپ - ایران 2019بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکامپ - ایران 2019

عناوین مرتبط

پربحث‌های دیروز

آخرین عناوین