ظریف: آنچه آمریکا انجام می دهد تحریم نیست، تروریسم اقتصادی است.

گروه ویدئو الف،   3980431146

ظریف در نشست "دفاع از منشور ملل متحد و هنجارهای حقوق بین الملل" در کاراکاس: آنچه آمریکا انجام می دهد تحریم نیست، تروریسم اقتصادی است.

ابر آروان

آخرین عناوین