روز جهانی ایموجی

گروه عکس الف،   3980429127

۱۷ جولای روز جهانی ایموجی است که در گزارش زیر بخشی از تصاویر آن را در جهان می‌بینید.

روز جهانی ایموجیروز جهانی ایموجیروز جهانی ایموجیروز جهانی ایموجیروز جهانی ایموجیروز جهانی ایموجیروز جهانی ایموجیروز جهانی ایموجیروز جهانی ایموجیروز جهانی ایموجیروز جهانی ایموجی

آخرین عناوین