دیدار وزیر اقتصاد با حجت الاسلام رئیسی

گروه عکس الف،   3980425115

فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد وامور دارایی صبح سه شنبه با حجت الاسلام رئیسی، رئیس قوه قضائیه دیدار و گفتگو کرد./ عکس از مهر

دیدار وزیر اقتصاد با حجت الاسلام رئیسیدیدار وزیر اقتصاد با حجت الاسلام رئیسیدیدار وزیر اقتصاد با حجت الاسلام رئیسیدیدار وزیر اقتصاد با حجت الاسلام رئیسیدیدار وزیر اقتصاد با حجت الاسلام رئیسیدیدار وزیر اقتصاد با حجت الاسلام رئیسیدیدار وزیر اقتصاد با حجت الاسلام رئیسیدیدار وزیر اقتصاد با حجت الاسلام رئیسیدیدار وزیر اقتصاد با حجت الاسلام رئیسیدیدار وزیر اقتصاد با حجت الاسلام رئیسیدیدار وزیر اقتصاد با حجت الاسلام رئیسیدیدار وزیر اقتصاد با حجت الاسلام رئیسی
ابر آروان

آخرین عناوین