دیدار رئیس شورای عالی قضایی عراق با حجت الاسلام رئیسی

گروه عکس الف،   3980424146

فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی عراق، ظهر امروز با حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه دیدار و گفت و گو کرد. /تسنیم

دیدار رئیس شورای عالی قضایی عراق با حجت الاسلام رئیسیدیدار رئیس شورای عالی قضایی عراق با حجت الاسلام رئیسیدیدار رئیس شورای عالی قضایی عراق با حجت الاسلام رئیسیدیدار رئیس شورای عالی قضایی عراق با حجت الاسلام رئیسیدیدار رئیس شورای عالی قضایی عراق با حجت الاسلام رئیسیدیدار رئیس شورای عالی قضایی عراق با حجت الاسلام رئیسیدیدار رئیس شورای عالی قضایی عراق با حجت الاسلام رئیسیدیدار رئیس شورای عالی قضایی عراق با حجت الاسلام رئیسیدیدار رئیس شورای عالی قضایی عراق با حجت الاسلام رئیسیدیدار رئیس شورای عالی قضایی عراق با حجت الاسلام رئیسیدیدار رئیس شورای عالی قضایی عراق با حجت الاسلام رئیسی

آخرین عناوین