جشن روز ملی فرانسه پر التهاب گذشت

گروه ویدئو الف،   3980424140

جشن روز ملی در فرانسه در حالی برگزار شد که مردم با ورود مکرون او را هو کردند. آنها با آتش زدن وسایل اعتراض خود را نسبت به سیاست‌های اقتصادی و مالیاتی او اعلام کردند که این قائله با ورود پلیس ضد شورش به صحنه همراه شد.

عناوین مرتبط

آخرین عناوین