میزان کشفیات فساد در وزارت نفت از زبان زنگنه

گروه ویدئو الف،   3980422099

میزان کشفیات فساد در وزارت نفت از زبان بیژن زنگنه، وزیر نفت را در این فیلم می‌بینید.

ابر آروان

آخرین عناوین