واردات خودروهای بیش از ۴۰ هزار دلار برای نمایندگی‌های سیاسی

گروه اقتصادی الف،   3980408028

هیات وزیران مجوز واردات خودروهای سواری با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی و دارای ارزش بالاتر از ۴۰ هزار دلار را برای نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی مقیم ایران و اعضای رسمی آنها صادر کرد.

به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گزارش فارس، هیات وزیران مجوز واردات خودروهای سواری با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی و دارای ارزش بالاتر از ۴۰ هزار دلار را برای نمایندگی‌های سیاسی صادر کرد.

در این مصوبه آمده است:

هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۲۹ به پیشنهاد شماره ۷۳۲/۵۶۱/۵۰۰۵۷۵۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ وزارت امور خارجه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی تصویب کرد:

۱- اشخاص موضوع قانون راجع به اجازه ورود اتومبیل‌های نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی مقیم ایران و اعضای رسمی آنها - مصوب ۱۳۶۲ - با رعایت ترتیبات مقرر در قانون یادشده و سایر ضوابط فنی واردات خودرو، مجاز به واردات خودرو با حجم موتور بالاتر از (۲۵۰۰) سی‌سی و دارای ارزش بالاتر از ۴۰ هزار دلار می‌باشند.

۲- حقوق ورودی خودروهای مذکور در زمان واگذاری بر اساس ماخذ زمان ورود خودرو  پس از کسر استهلاک مربوط محاسبه می‌شود.

۳- فروش خودروهای مذکور در داخل کشور به افراد ایرانی و غیر با رعایت قوانین و مقررات مربوط ازجمله قانون مالیات بر ارزش افزوده به‌استثنای شروط حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی و ارزش بالاتر از ۴۰ هزار دلار و سال ساخت، مجاز است.

۴- این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره ۱۰۷۸۲۳/ت ۵۵۲۱۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۵ می‌شود.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس‌جمهور