کوشنر: نشست بحرین معامله قرن نیست بلکه فرصت قرن است!

گروه اقتصادی الف،   3980404231

داماد و مشاور رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه در سخنانی در نشست منامه در بحرین از معامله قرن حمایت کرد.

به گزارش مهر به نقل از اسپوتنیک، جرد کوشنر داماد و مشاور رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه در سخنانی در نشست منامه در بحرین گفت: ما باید واقعیت جدیدی در خاورمیانه را تصور کنیم و طرح های زیادی در منطقه انجام می دهیم تا این منطقه از قربانی به الگویی به دنیا تبدیل شود. بر این باوریم که امکان افزایش تولید قومی ملت فلسطین و کاهش فقر به میزان ۵۰ درصد را داریم.

وی افزود: کارگاه بحرین معامله قرن نیست بلکه فرصت قرن است. توافق درباره روند اقتصادی شرط ضروری صلح است.

داماد ترامپ اعلام کرد: ترامپ و آمریکا از فلسطینی دست نکشیده اند. شکوفایی ملت فلسطین بدون راهکار سیاسی عادلانه نزاع میسر نخواهد شد. موضوعات سیاسی در نشست منامه مورد بحث قرار نخواهد گرفت.

کوشنر گفت: ما خواهان صلح فلسطینی ها و اسرائیلی ها هستیم.

شایان ذکر است که نشست منامه دقایقی قبل آغاز شده است.