کشفیات طرح رعد 26 پلیس ناجا

گروه عکس الف،   3980404179

بیست و ششمین مرحله از طرح رعد پلیس پیشگیری با تلاش مأموران کلانتری‌ها و پلیس پیشگیری پایتخت روز سه‌شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸ برگزار شد. فرمانده انتظامی پایتخت از دستگیری ۵۶۱ سارق و مالخر پایتخت در مرحله ۲۶ طرح رعد خبر داد.

کشفیات طرح رعد 26 پلیس ناجاکشفیات طرح رعد 26 پلیس ناجاکشفیات طرح رعد 26 پلیس ناجاکشفیات طرح رعد 26 پلیس ناجاکشفیات طرح رعد 26 پلیس ناجاکشفیات طرح رعد 26 پلیس ناجاکشفیات طرح رعد 26 پلیس ناجاکشفیات طرح رعد 26 پلیس ناجاکشفیات طرح رعد 26 پلیس ناجاکشفیات طرح رعد 26 پلیس ناجاکشفیات طرح رعد 26 پلیس ناجاکشفیات طرح رعد 26 پلیس ناجاکشفیات طرح رعد 26 پلیس ناجا

عناوین مرتبط

آخرین عناوین