مسابقه خودرو‌های خورشیدی

گروه عکس الف،   3980404133

مسابقه خودروهای ارزان قیمت در قبرس برگزار شد، که شرکت کنندگان باید از انرژی‌های تجدید پذیر در ماشین‌های خود استفاده کنند شرط دیگر در شرکت در این مسابقه قیمت تمام شده خودرو نباید بیشتر از ۲۰ هزار یورو باشد. این مسابقه با هدف ترویج استفاده از این نوع انرژی برگزاری شد.

مسابقه خودرو‌های خورشیدی مسابقه خودرو‌های خورشیدی مسابقه خودرو‌های خورشیدی مسابقه خودرو‌های خورشیدی مسابقه خودرو‌های خورشیدی مسابقه خودرو‌های خورشیدی مسابقه خودرو‌های خورشیدی مسابقه خودرو‌های خورشیدی مسابقه خودرو‌های خورشیدی مسابقه خودرو‌های خورشیدی مسابقه خودرو‌های خورشیدی مسابقه خودرو‌های خورشیدی مسابقه خودرو‌های خورشیدی
ابر آروان

آخرین عناوین