روحانی امروز در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی شرکت می‌کند

گروه سیاسی الف،   3980404057

جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی امروز سه شنبه چهارم تیرماه با حضور رئیس جمهور و اعضای شورا برگزار می‌شود.

روحانی امروز در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی شرکت می‌کند

به گزارش تسنیم،‌ جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی امروز سه شنبه چهارم تیر 98 با حضور اعضا، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه و رئیس جمهور برگزار می‌شود.

در این جلسه به بررسی دستورات سند آموزش و تعلیم و تربیت جنسی و جنسیتی و بازنگری سند حجاب و عفاف پرداخته خواهد شد.