جاری‌شدن سیل در اروپا

گروه ویدئو الف،   3980404042

در شهر بلگراد، پایتخت صربستان این باران سیل آسا موجب سرریز شدن آب فاضلاب و ایجاد ترافیک و راه بندان در خیابان های شهر شد.

آخرین عناوین