از فشار خون چه می‌دانیم؟

گروه ویدئو الف،   3980403094

فشار خون، مقدار نیرویی است که در برابر دیواره‌های شریان‌ها اعمال می شود زیرا خون از طریق آن‌ها جریان می‌یابد که در این ویدیو به شرحی از آن می‌پردازیم.

عناوین مرتبط

آخرین عناوین