راه نجات اقتصاد ايران طي دهه آينده؛ چرا بايد ثروت کنترل شود؟

عباس اعتمادی،   3980331077 ۲۳ نظر، ۰ در صف انتشار و ۴ تکراری یا غیرقابل انتشار
چرا بايد ثروت کنترل شود؟

ثروت تيغ دو دمي است که بستگي به دارنده آن و نوع استفاده از آن مي‌تواند ملتي را به رشد و شکوفايي و يا نابودي و هلاکت سوق دهد؛ چرا اگر در دست عده‌اي تاجر صفت سود جو و بي اخلاق قرار گيرد، نتيجه ي آن منفعت طلبي و سود جويي حريصانه و بي قيد و بند است که به هيچ اصولي پايبند نيست (دور، دور امروز آقازاده ها در خيابان‌ها يکي از مظاهر آن است). چنين ثروتي مانند آهن ربايي عمل مي‌کند که حتي از جذب ريز ترين خرده‌هاي آهن هم نمي‌گذرد لذا لازم است بر چنين ثروت ها و صاحبان آن ها مهار و کنترل زده شود و تنها راه چنين کنترلي وضع قوانين جديد و اجراي آن توسط دستگاه هاي ناظر و متولي (سازمان مالياتي) است که فعلا نه امکان آن را دارند و نه قوانين فعلي اين اجازه را به آن ها مي‌دهد و نه عزم جزمي در مجموعه قوا به جد يافت مي‌شود.

آن چه مسلم است اکثر صاحبان ثروت، ثروت را نتيجه فعاليت هاي شخصي و هوش و درايت خود مي‌دانند و اساسا هيچ جايگاه و وقعي براي شرايط موجود جامعه که موجب افزايش هاي ناگهاني و حجيم شدن آن (به نا حق) در دست خودشان و رانت‌هاي آشکار و پنهاني که موجب اين افزايش هاي ناگهاني شده‌اند نمی‌باشند. از جمله اين رانت‌ها ميتوان به استفاده از منابع همگاني به صورت اختصاصي و يا تورم‌هاي دوره‌اي و همچنين استفاده از منابع بانکي و مالي به صورت ويژه و ... ياد کرد.

آنچه مسلم است انباشت ثروت بي ضابطه در دست گروهي خاص و اندک آن هم بدون کنترل و خارج از نظارت عمومي مي‌تواند موجب خسارت به تمامي ارکان يک اجتماع گردد، صاحب ثروت در نبود نظارت مي‌تواند بسياري از ارکان و هنجار‌هاي اجتماع را با تطميع و تهديد و ... به عناصري فاقد کارايي تبديل و نتايج مطلوب خود را که سود حداکثري بدون تعهد مي‌باشد کسب نمايد. اگر ثروت را به دو گروه مولد (مفيد) غير مولد(غيرمفيد) تقسيم کنيم معمولا در جوامع فاقد عناصر کارآمد نظارتي و همچنين فاقد شفافيت حتي با وجود قوانين کارآمد و کافي، ثروتمندان غالبا" به دنبال افزايش سود بيشتر، بدون پرداخت هزينه‌هاي اجتماعي آن بوده و از تخريب هنجارهاي اجتماعي به نفع خود هيچ ابايي ندارند و لازم است بياد داشته باشيم در اينگونه موارد به هيچ عنوان نبايد بر روي هنجارهاي اخلاقي و تاثير آن بر چنين ثروتمنداني حساب ويژه باز کرد؛ بلکه بايست با تکيه بر استانداردهاي متکي به قوانين مستحکم و دستگاه‌هاي اجرايي سالم و قانونمند در جهت احقاق حقوق جامعه و هدايت صحيح ثروت برآمد.

آنچه مسلم است ثروت غيرمولد چنان چه کنترل نيز نشود مانند يابوي سرکشي خواهد بود که اجتماع محل زايش خود را به شدت بر زمين مي‌کوبد. لذا لازم است براي جلوگيري از تبعات ناميمون چنين ثروتي حاکميت با لگام قانون و نظارت به مقابله بپردازد.

امروزه شاهديم در شرايط فعلي اقتصادي ايران ثروت گروهي از صاحبان مکنت بجاي خدمت و اعتلاي جامعه، موجب نکبت و بلاي جانسوز در اقتصاد ملي شده است. حجم نقدينگي مانند عنصري است که در حال بدمستي در دست اين گروه بوده و متاسفانه بصورت شناور بسياري از محاسبات اقتصادي جامعه را بر خلاف توان و واقعيات موجود تخريب نموده و يا در حال تخريب آن است و اگر مديران تصميم گير فکري عاجل به حال اين اسب سرکش نکنند، بسياري از دهک‌هاي متوسط و پائين جامعه با رنجي مضاعف مواجه خواهند شد.

اين مسئله عليرغم پيچيدگي ظاهري راه حل بسيار ساده و سهلي دارد؛ براي سعادت جامعه و حراست از هنجارهاي اجتماعي بايستي بر ثروت و رفتار ثروتمندان بوسيله قوانين جامع نظارت صورت پذيرد. ثروتمندان به چنين موضوعي نه تنها تمايل نشان نخواهند داد، بلکه در جلوگيري از استقرار آن با هماهنگي گروه هاي ذينفع از هيچ تلاشي فروگذار نخواهند کرد.

با توجه به اينکه راه نجات اقتصاد کشور در شرايط فعلي شفافيت در دارائي و ثروت همه آحاد جامعه است و اين موضوع از الزامات ضروري اقتصاد امروز با محوريت توزيع عادلانه ثروت است، ولي تاکنون در جامعه صورت نگرفته و با شرايط موجود وقوانين جاري اساسا" امکان آن فراهم نيست البته هراز چندگاهي متوليان قوانيني را با توجه به ضرورت‌ها وضع مي‌کنند، اما با توجه به فقد کارشناسي صحيح و از طرفي فراهم نبودن بسترهاي اجرائي لازم، محکوم به شکست هستند.

آنچه مسلم است تنها راه تعديل ثروت از دل قوانين مالياتي کارآمد بيرون مي‌آيد که در شرايط فعلي عليرغم تلاش‌هاي انجام شده و حتي وضع موادي در قانون ماليات‌ها (ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر ) اما بدليل عدم جامعيت اين قانون و نبودن بستر مناسب امکان آن فراهم نيست. براي براي مهار ثروت ابتدا بايد بدون اغماض اطلاعات تمام دارائي هاي اشخاص مقيم و داراي تابعيت در کشور اعم از منقول و غيرمنقول را بدون استثناء فراهم آوريم. براي اين منظور لازم است به سمت يک جراحي بزرگ اقتصادي حرکت کنیم، کاري که عزمي ملي مي خواهد و همه قوا و در راس آن مجلس و دولت بايد پيشگام باشند.

براي اين منظور ابتدا بايد لايحه و يا طرحي (سه فوريتي) به مجلس ارائه گردد که به موجب آن همه مردم مکلف شوند ظرف يک بازه زماني مشخص تمام ثروت و دارائي خود را کتبا" و رسما"به دستگاه متولي که قانونگذار مشخص مي‌کند (ارجح سازمان مالياتي است) اعلام نمايد و چنانچه تا تاريخ مذکور فهرست اموال ارائه نگردد، باقي اموال موجود در جامعه اموال عمومي محسوب و چنانچه بعد از طي مهلت ارائه شده شخصي مدعي از قلم افتادگي گردد و هم مشمول جرائم سختگيرانه شود و هم مراحل اثبات آن سخت و بدون اغماض لحاظ گردد..

اعلام فهرست بايد جامعيت کامل داشته باشد و جزئي ترين اموال را بايد شامل شود و در سال‌هاي بعد صرفا" تغييرات ارائه گردد؛ مزاياي چنين طرحي آن است که مي‌توان همه شقوق قوانين مالياتي را بخوبي با تکيه براطلاعات صحيح اجرا ونيز ماليات بر ثروت و درآمد را به خوبي وضع و اجرا کرد و بر توزيع صحيح ثروت نيز به صورت کامل نظارت کرد و موارد ذيل را مي‌توان از فوايد آن شمرد:

۱- با اجراي اين طرح مي‌توان همه خدمات را در جامعه بسيار دقيق و هدفمند ارائه داد به عنوان نمونه در مبحث هدفمندي يارانه ها و همچنين دهک‌هاي کم درآمد براحتي مي‌توان برمبناي اطلاعات صحيح اقدام کرد که تاکنون غيرممکن بوده است.

۲- تورم براحتي قابل مهار است چرا که دقيقا" انباشت بي دليل ثروت در دست عده‌اي را مي‌توان با وضع ماليات‌هاي فوري مهار کرد.

۳- نرخ سود بانکي را مي‌توان با هدايت دقيق سرمايه‌هاي نقد به سود اقتصاد پويا و کار آفرين تعديل کرد و حتي به صفر رساند.

۴- حجم نقدينگي را کنترل و سواستفاده از آن را با وضع ماليات‌هاي خاص به جهت جلوگيري از دلال‌بازي و فعاليت‌هاي سفته بازي مهار نمود.

۵- اعمال هر گونه امتياز به اشخاص از جمله معافيت در نرخ‌هاي مالياتي و يا ساير تشويقات قانوني را براحتي و بدون دغدغه با نشانه گيري صحيح هدف اعمال کرد.

۶- از درآمدهاي باد آورده و اتفاقي که مي‌توانند به اقتصاد شوک وارد کنند و با جابجائي از يک بخش به بخشي ديگر (ارز ، سکه ، مسکن و ...) جامعه را متلاطم و امنيت رواني مردم را به خطر اندازند جلوگيري کرد.

۷- از هر گونه فساد و رشوه و اختلاس با توجه به ايجاد شفافيت با هزينه بسيار کمتري از طرف حاکميت جلوگيري نمود.

۸- محروميت زدائي را با بهترين شکل با توجه و تکيه براطلاعات صحيح مي‌توان اعمال نمود.

۹- توسعه پايدار و همه جانبه بر مبناي آمايش سرزمين امکان پذير خواهد شد و اين توسع برمبناي عدالت مورد نظر صورت خواهد گرفت.

۱۰- از اعمال نفوذ صاحبان ثروت وگروه‌هاي ذينفع اقتصادي و يا سياسي در تصميمات حاکميتي (درجهت منافع مورد نظرشان) تاحد بسيار مطلوبي جلوگيري خواهد شد.

۱۱- و مزاياي بيشمار ديگر...

اکنون که حاکميت تصميم به اصلاح ساختار اقتصادي بخصوص در ساختار بودجه گرفته است چناچه قبل از هر تصميم اجرائي نسبت به شفافيت ثروت اقدام ننمايد، بيم آن مي‌رود که با افزايش تورم‌هاي بيشتر و بحران غيرقابل کنترل در اقتصاد فعلي مواجه شويم، لذا پيشنهاد مي‌گردد قبل از هر اقدامي ابتدا وضعيت ثروت موجود در نزد هر شخص تعيين تکليف شود و حتي در اين مورد اگر لازم شود از مراجعه به آراء عمومي (رفراندوم) استفاده گردد.

عناوین مرتبط

دیدگاه کاربران

ناشناس۹۶۳۱۳۵۱۴:۲۲:۲۹ ۱۳۹۸/۳/۳۱
کسی که یک عمر کار کرده پول پس انداز کرده با کسی که هر روز یک مدل گوشی موبایل یا خودرو جدید خریده یکی نیست! فرق ثروتمندان با بقیه در همینه.
mostafa.kamali95@yahoo.com۹۶۳۳۹۸۱۸:۳۰:۵۴ ۱۳۹۸/۳/۳۱
راهکار اصلاح اقتصاد کشور یکبار برای همیشه این است که ثروت های جامعه به نادرستی توزیع شده است و باید هرچه هست و نیست ملی اعلام گردد و از این پس ثروت و مالکیتی محترم شمرده شود که از طریق سنگ بنای اسلام ان لیس للانسان الا ما سعی بدست آید هیچ راهی جز این باعث اصلاح ساختار اقتصادی و معیشتی نمی شود ..
استاد تمام وقت دانشگاه ازاد خور عبداله۹۶۳۴۱۸۱۸:۴۱:۴۲ ۱۳۹۸/۳/۳۱
قانون از کجا آورده ای .. را برای همه جامعه هدف چه در بخش دولتی و چه بخش خصوصی و چه افراد عادی اجرا کنیم فقط در این صورت است که مثمر ثمر خواهد بود
ناشناس۹۶۳۵۳۸۲۰:۲۳:۳۱ ۱۳۹۸/۳/۳۱
انحصاری نبودن صدا و سیما و مستقل بودن قوه قضاء از فساد حکومتی جلوگیری میکند .
ناشناس۹۶۳۸۲۸۰۰:۴۷:۰۸ ۱۳۹۸/۴/۱
راست می گوید باید پول را از مردم گرفت ریخت تو جیب مقامات ..
ناشناس۹۶۳۱۳۸۱۴:۲۴:۳۲ ۱۳۹۸/۳/۳۱
کشور چین هزاران میلیارد داره کسی هم بهشون کاری نداره چون این تفکرات شما فقط باعث فرار سرمایه از کشور میشه و این تفکرات دیگه در کشور های کمونیستی مثل روسیه و چین هم اجرا نمیشه!!!
ناشناس۹۶۳۴۲۶۱۸:۴۶:۰۰ ۱۳۹۸/۳/۳۱
تنها به همین فرمایش امام علی عمل کنید ثروت های حرام را اگر کابین زنانشان کرده باشند به بیت المال باز می گردانم
ناشناس۹۶۳۴۵۶۱۹:۰۲:۵۶ ۱۳۹۸/۳/۳۱
ثروت چیز بسیار خوبیست تکاثر و ثروت باد اورده که از راهی بجز تلاش بدست امده است نه تنها خوب نیست بلکه باعث تلاطم و احتکار اقتصادی است
ناشناس۹۶۳۱۵۸۱۴:۴۰:۱۷ ۱۳۹۸/۳/۳۱
این حرف های مسخره در شورای سابق هم اجرا نشده
ناشناس۹۶۳۱۶۰۱۴:۴۳:۳۲ ۱۳۹۸/۳/۳۱
ثروت الان نزد پزشکان است و بس
علی۹۶۳۱۶۴۱۴:۴۴:۳۸ ۱۳۹۸/۳/۳۱
شکستن انحصار پزشکی، دندانپزشکی، وکالت.
ناشناس۹۶۳۱۶۹۱۴:۴۶:۳۷ ۱۳۹۸/۳/۳۱
شما این نصایج را برای که نوشته اید؟ مردم یا مسئولان؟ فکر کنم که یک تازه فارغ التحصیل می باشید که هیچ چیزی در مورد واقعیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نمی دانید. از سایت الف تعجب می کنم که چرا مدتی است هر مطلبی را منتشر می کند.
ناشناس۹۶۳۱۷۴۱۴:۴۹:۱۳ ۱۳۹۸/۳/۳۱
منظور ثروت ماست یا ما؟
ناشناس۹۶۳۱۹۶۱۵:۰۳:۴۷ ۱۳۹۸/۳/۳۱
طرحي (سه فوريتي) به مجلس ارائه گردد که به موجب آن همه مردم مکلف شوند ظرف يک بازه زماني مشخص تمام ثروت و دارائي خود را کتبا" و رسما"به دستگاه متولي که قانونگذار مشخص مي‌کند اموال مردم ربطی به شماها نداره !
ناشناس۹۶۳۱۹۷۱۵:۰۴:۱۰ ۱۳۹۸/۳/۳۱
به کره شمالی خوش آمدید !
ناشناس۹۶۳۲۰۱۱۵:۰۸:۰۲ ۱۳۹۸/۳/۳۱
در ایران ثروت در دست پزشکان و وکلا و سردفترداران و دلالان و واردکنندگان است و همگی هم انحصار درست کرده اند و مالیات هم نمیدهند.
ناشناس۹۶۳۲۸۶۱۶:۳۲:۳۶ ۱۳۹۸/۳/۳۱
چرا از سیستم غرب یاد نمیگیرید بخاطر انکه قانون شامل دستگاه ها و نهاد ها و افراد خاص نمیشه فقط مردم غیر خودی باید قانون را اجرا کنند
ناشناس۹۶۳۳۰۱۱۶:۵۲:۲۶ ۱۳۹۸/۳/۳۱
سارکوزی، رئیس جمهوری سابق فرانسه به اتهام فساد و سوءاستفاده از موقعیت خود برای اعمال نفوذ غیرقانونی، محاکمه می شود. پیشتر در روز سه شنبه ۲۸ خرداد، عالی ترین دادگاه فرانسه درخواست نهایی او برای تجدید نظر را رد کرده بود. شبکه فرانس۲۴ نیز گزارش داده است که سارکوزی، وکیل او و یک قاضی سابق، در مورد پرونده دریافت پول های غیرقانونی سارکوزی محاکمه می شوند
ناشناس۹۶۳۷۷۳۲۳:۵۶:۱۲ ۱۳۹۸/۳/۳۱
اینجا برادر رییس جمهور را هم ...محاکمه علنی نمیکنند چه برسد به خودش.رییس جمهور هم یک کارمند ارشد است که حقوقش را از مردم میگیرد همین و نه بیشتر
ناشناس۹۶۳۴۶۷۱۹:۱۵:۲۴ ۱۳۹۸/۳/۳۱
لذا پيشنهاد مي‌گردد قبل از هر اقدامي ابتدا وضعيت ثروت موجود در نزد هر شخص تعيين تکليف شود و حتي در اين مورد اگر لازم شود از مراجعه به آراء عمومي .. استفاده گردد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
مجید۹۶۳۶۲۴۲۱:۵۵:۱۸ ۱۳۹۸/۳/۳۱
از ابتدای انقلاب تاکنون دائما از عدالت اجتماعی دم می زنیم اما همانهایی که دست اندرکارند با رانت خواری ، گرفتن رشوه و فساد اداری و سازماندهی شده به بیشتر کردن شکاف طبقاتی کمک می کنند . در قران داریم الناس یسلطون اموالهم و انفسهم اما بعضی از مدیران اینگونه فکر نکردند و با زیاده خواهی و تصرف غیر مجاز زمینه رانت خواری و فساد را آماده کردند . همانها هم باید پاسخگوی مردم در شرایط فعلی باشند .
ناشناس۹۶۳۶۵۴۲۲:۲۰:۳۶ ۱۳۹۸/۳/۳۱
آیا اداره مالیات فساد نداره که این همه اطلاعات داشته باشه؟ اداره مالیات همین الان هم نمی تونه اطلاعات ساده وکم مودیان رو پالایش کنه
ناشناس۹۶۴۰۹۳۰۸:۳۸:۴۲ ۱۳۹۸/۴/۱
چرا باید ثروت کنترل شود؟ چون آقایان با استفاده از رانت های .. قبلیه ای ثروتمند شده اند و دیگر نیازی به اینکه کسی به جرگه انها اضافه شود ندارند.

پربحث‌های دیروز

 1. پاسخ منطقی قوه قضائیه به سخنان روحانی چه باید باشد؟

 2. بررسی آخرین نظرسنجی‌ها درباره دولت روحانی/ افت بی‌سابقه محبوبیت رئیس‌جمهور

 3. چند نکته درباره انتقادات روحانی از قوه قضائیه و مبارزه با فساد

 4. طرح سوال از رئیس جمهور در پنچ محور

 5. شهردار تهران: اگر باد بوزد وضعیت هوا خوب می‌شود

 6. روحانی: ناامید کردن مردم آسان است/ امیدوارم مجلس آینده بهتر باشد/ تلاش شبانه‌روزی من این بود که برجام نشکند

 7. پاسخ تند مقتدی صدر به آمریکا

 8. نظر رهبری درباره چندهمسری/ «خدا یکی ، محبت یکی و یار یکی»

 9. کودتا ؛ رسم همیشگی «سیا» در آمریکا لاتین

 10. پاره کردن پلاکارد دانشجویان منتقد در سخنرانی دیروز رئیس جمهور

 11. ۱۴۰ سال زندان برای شیطان شرق پایتخت

 12. نظر رهبر انقلاب درباره چند همسری/ حاشیه‌های مستند «مظنونین همیشگی»/آیا شیب افول محبوبیت روحانی بسیار تند است؟

 13. روحانی: وضع اقتصاد عمومی خوب است

 14. شهادت سردار طهرانی مقدم و یارانش چگونه رقم خورد؟

 15. رئیس قوه قضائیه: در مبارزه با فساد به هیچ‌وجه عقب‌نشینی نمی‌کنیم

 16. نوبندگانی: ۱۰۰ دانشجو از علی مطهری به هیأت نظارت شکایت کرده‌اند

 17. ۱۰۰ سال زندان برای ربودن پنج زن تهرانی

 18. برای آلودگی هوای تهران هم نامگذاری کنید!

 19. تناقض‌های عجیب اینفانتینو در ماجرای ورود بانوان به ورزشگاه‌ها

 20. لحظه خروج مورالس از بولیوی

 21. آقای ترامپ حال شما خوب است؟! ...

 22. محاکمه شوهرجوان بدلیل انتشار عکس اینستاگرامی دختری که بعدا با او ازدواج کرد

 23. ستاره مسلمان رئال حجامت کرد+عکس

 24. حضور یک متهم اقتصادی در حلقه نزدیکان روحانی + عکس

 25. حملات گسترده ‏DDoS‏ با سو استفاده از ‏MTProxy‏های ‏تلگرام ‏

پربحث‌های هفته

 1. چرا روحانی عصبانی است؟

 2. پاسخ منطقی قوه قضائیه به سخنان روحانی چه باید باشد؟

 3. مشکلات کشور برجای خود باقی است حتی اگر آمریکا به دوست خوب ما تبدیل شود !...

 4. پزشکان کلاه خود را قاضی کنند، مردم توان افزایش تعرفه‌های درمانی را ندارند

 5. شعار اعتراضی مردم یزد: روحانی حیا کن آمریکا رو رها کن

 6. مقایسه قیمت بنزین در ایران با همسایگان و دیگر کشورها

 7. بگویید و مردم را خلاص کنید !

 8. بررسی آخرین نظرسنجی‌ها درباره دولت روحانی/ افت بی‌سابقه محبوبیت رئیس‌جمهور

 9. چند نکته درباره انتقادات روحانی از قوه قضائیه و مبارزه با فساد

 10. جرم حداد عادل چیست؟

 11. "چَت" جنجالی سعید ملایی با فدراسیون جهانی/ سناریو از پیش طراحی شده برای پناهندگی + سند

 12. توسعه نیروگاه بوشهر، توقف ناپذیری قطار هسته ای ایران

 13. در برجام تضمین های کافی نگرفتیم/ روحانی بد شانسی آورد/ امروز که در موضع قدرت هستیم بهترین زمان برای حل و فصل مسایل مان است

 14. استیگلیتز: آثار و نتایج آزادسازی بازار سرمایه، نفرت انگیز بوده اند/ مردم حق دارند که حس کنند فریب خورده اند

 15. دو قطبی ایرانی- اسلامی، فرصت یا چالش؟

 16. جمعیت جهان را یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی دادیم!

 17. مروری بر جملات حاشیه‌ساز علی مطهری!

 18. امیرآبادی‌فراهانی: زنگنه با وجود ارتشاء در پرونده کرسنت دوباره وزیر شد/ روحانی دستگیری برادرش را تاب نیاورد

 19. روحانی: پرونده‌سازی برای افراد هنر نیست!/ با هم دوست باشیم

 20. چه کسانی عراق و لبنان را به این روز انداختند؟!

 21. علی مطهری: حکومت اسلامی می‌تواند در موضوع «چندهمسری»دخالت کند

 22. درددل های مردم با وزیر کار روحانی درباره بیکاری

 23. طرح برخورد با خانه‌های مجردی

 24. دست‌نوشته‌های مردم یزد در حضور روحانی

 25. طرح سوال از رئیس جمهور در پنچ محور

پربحث‌های اخیر

  پربحث‌های دیروز

   پربحث‌های هفته

   1. مقایسه قیمت بنزین در ایران با همسایگان و دیگر کشورها

   2. استیگلیتز: آثار و نتایج آزادسازی بازار سرمایه، نفرت انگیز بوده اند/ مردم حق دارند که حس کنند فریب خورده اند

   3. جمعیت جهان را یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی دادیم!

   4. درددل های مردم با وزیر کار روحانی درباره بیکاری

   5. نماینده اصلاح‌طلب:خواهرزن آذری‌جهرمی کارمزد ۶۹ میلیونی می گیرد/درآمد ۵۳۴ میلیونی یک سایت از خدمات ارزش افزوده

   6. پردرآمدها ۱۲۴ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان بنزین را چگونه می سوزانند؟!

   7. جزئیاتی از میدان جدید نفتی نام‌آوران/ زنگنه: حجم مخزن تازه کشف شده ۲۲میلیارد بشکه است

   8. روحانی: هرجا بتوانیم با مذاکره مشکل مردم را حل کنیم یک ثانیه صبر نخواهم کرد

   9. اخذ مالیات از سود سپرده‌ها توازن را بهم نمی‌زند  

   10. حالا که گردشگری صاحب وزارتخانه شد نباید در بر همان پاشنه سابق بگردد

   11. افزایش قیمت برخی خودروها/ پراید ۱۱۱ به ۵۲ میلیون تومان رسید + جدول

   12. چه کسانی در ترکیه ملک می‌خرند؟

   13. رمز دوم یکبار مصرف از دی ماه اجرایی می‌شود

   14. معاون سازمان امور مالیاتی: ۶۰درصد پزشکان از مالیات فراری‌‎اند/ ۳۵هزار تا ۴۰هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم

   15. چگونه ارزش پول سوریه به رغم جنگ حفظ شد؟

   16. قیمت دلار تا شب عید چقدر می‌شود؟ + جدول

   17. چرا حساب‌های ایرانیان مقیم مالزی مسدود شد؟

   18. آغاز ثبت‌نام مسکن ملی در تهران از هفته آینده + جزئیات ثبت‌نام

   19. سخنگوی سازمان تعزیرات: خودروسازها در روند کاهش قیمت خودرو خلل ایجاد کردند/ برخی دندانپزشکان به دلار هزینه از بیماران دریافت می‌کنند

   20. زمزمه‌های بودجه۹۹؛ دلار ۸ هزار تومانی و فروش نفت بالاتر از ۵۰۰ هزار بشکه

   21. دژپسند: شرایط اقتصادی رو به بهبود است/ امسال ۲۴.۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم

   22. چرا بنزین سوپر کمیاب شد؟

   23. آمار عجیب از مصرف گوشت محروم‌ترین خانوارهای ایرانی؛ ۱کیلو در ۳۶۵ روز!

   24. قیمت پراید بالاتر از مرز روانی

   25. رئیس اسبق بانک مرکزی: ماجرای تخلف ۲ میلیارد دلاری به دولت خاتمی و روحانی مربوط است

   آخرین عناوین