راه نجات اقتصاد ايران طي دهه آينده؛ چرا بايد ثروت کنترل شود؟

عباس اعتمادی،   3980331077 ۲۳ نظر، ۰ در صف انتشار و ۴ تکراری یا غیرقابل انتشار
چرا بايد ثروت کنترل شود؟

ثروت تيغ دو دمي است که بستگي به دارنده آن و نوع استفاده از آن مي‌تواند ملتي را به رشد و شکوفايي و يا نابودي و هلاکت سوق دهد؛ چرا اگر در دست عده‌اي تاجر صفت سود جو و بي اخلاق قرار گيرد، نتيجه ي آن منفعت طلبي و سود جويي حريصانه و بي قيد و بند است که به هيچ اصولي پايبند نيست (دور، دور امروز آقازاده ها در خيابان‌ها يکي از مظاهر آن است). چنين ثروتي مانند آهن ربايي عمل مي‌کند که حتي از جذب ريز ترين خرده‌هاي آهن هم نمي‌گذرد لذا لازم است بر چنين ثروت ها و صاحبان آن ها مهار و کنترل زده شود و تنها راه چنين کنترلي وضع قوانين جديد و اجراي آن توسط دستگاه هاي ناظر و متولي (سازمان مالياتي) است که فعلا نه امکان آن را دارند و نه قوانين فعلي اين اجازه را به آن ها مي‌دهد و نه عزم جزمي در مجموعه قوا به جد يافت مي‌شود.

آن چه مسلم است اکثر صاحبان ثروت، ثروت را نتيجه فعاليت هاي شخصي و هوش و درايت خود مي‌دانند و اساسا هيچ جايگاه و وقعي براي شرايط موجود جامعه که موجب افزايش هاي ناگهاني و حجيم شدن آن (به نا حق) در دست خودشان و رانت‌هاي آشکار و پنهاني که موجب اين افزايش هاي ناگهاني شده‌اند نمی‌باشند. از جمله اين رانت‌ها ميتوان به استفاده از منابع همگاني به صورت اختصاصي و يا تورم‌هاي دوره‌اي و همچنين استفاده از منابع بانکي و مالي به صورت ويژه و ... ياد کرد.

آنچه مسلم است انباشت ثروت بي ضابطه در دست گروهي خاص و اندک آن هم بدون کنترل و خارج از نظارت عمومي مي‌تواند موجب خسارت به تمامي ارکان يک اجتماع گردد، صاحب ثروت در نبود نظارت مي‌تواند بسياري از ارکان و هنجار‌هاي اجتماع را با تطميع و تهديد و ... به عناصري فاقد کارايي تبديل و نتايج مطلوب خود را که سود حداکثري بدون تعهد مي‌باشد کسب نمايد. اگر ثروت را به دو گروه مولد (مفيد) غير مولد(غيرمفيد) تقسيم کنيم معمولا در جوامع فاقد عناصر کارآمد نظارتي و همچنين فاقد شفافيت حتي با وجود قوانين کارآمد و کافي، ثروتمندان غالبا" به دنبال افزايش سود بيشتر، بدون پرداخت هزينه‌هاي اجتماعي آن بوده و از تخريب هنجارهاي اجتماعي به نفع خود هيچ ابايي ندارند و لازم است بياد داشته باشيم در اينگونه موارد به هيچ عنوان نبايد بر روي هنجارهاي اخلاقي و تاثير آن بر چنين ثروتمنداني حساب ويژه باز کرد؛ بلکه بايست با تکيه بر استانداردهاي متکي به قوانين مستحکم و دستگاه‌هاي اجرايي سالم و قانونمند در جهت احقاق حقوق جامعه و هدايت صحيح ثروت برآمد.

آنچه مسلم است ثروت غيرمولد چنان چه کنترل نيز نشود مانند يابوي سرکشي خواهد بود که اجتماع محل زايش خود را به شدت بر زمين مي‌کوبد. لذا لازم است براي جلوگيري از تبعات ناميمون چنين ثروتي حاکميت با لگام قانون و نظارت به مقابله بپردازد.

امروزه شاهديم در شرايط فعلي اقتصادي ايران ثروت گروهي از صاحبان مکنت بجاي خدمت و اعتلاي جامعه، موجب نکبت و بلاي جانسوز در اقتصاد ملي شده است. حجم نقدينگي مانند عنصري است که در حال بدمستي در دست اين گروه بوده و متاسفانه بصورت شناور بسياري از محاسبات اقتصادي جامعه را بر خلاف توان و واقعيات موجود تخريب نموده و يا در حال تخريب آن است و اگر مديران تصميم گير فکري عاجل به حال اين اسب سرکش نکنند، بسياري از دهک‌هاي متوسط و پائين جامعه با رنجي مضاعف مواجه خواهند شد.

اين مسئله عليرغم پيچيدگي ظاهري راه حل بسيار ساده و سهلي دارد؛ براي سعادت جامعه و حراست از هنجارهاي اجتماعي بايستي بر ثروت و رفتار ثروتمندان بوسيله قوانين جامع نظارت صورت پذيرد. ثروتمندان به چنين موضوعي نه تنها تمايل نشان نخواهند داد، بلکه در جلوگيري از استقرار آن با هماهنگي گروه هاي ذينفع از هيچ تلاشي فروگذار نخواهند کرد.

با توجه به اينکه راه نجات اقتصاد کشور در شرايط فعلي شفافيت در دارائي و ثروت همه آحاد جامعه است و اين موضوع از الزامات ضروري اقتصاد امروز با محوريت توزيع عادلانه ثروت است، ولي تاکنون در جامعه صورت نگرفته و با شرايط موجود وقوانين جاري اساسا" امکان آن فراهم نيست البته هراز چندگاهي متوليان قوانيني را با توجه به ضرورت‌ها وضع مي‌کنند، اما با توجه به فقد کارشناسي صحيح و از طرفي فراهم نبودن بسترهاي اجرائي لازم، محکوم به شکست هستند.

آنچه مسلم است تنها راه تعديل ثروت از دل قوانين مالياتي کارآمد بيرون مي‌آيد که در شرايط فعلي عليرغم تلاش‌هاي انجام شده و حتي وضع موادي در قانون ماليات‌ها (ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر ) اما بدليل عدم جامعيت اين قانون و نبودن بستر مناسب امکان آن فراهم نيست. براي براي مهار ثروت ابتدا بايد بدون اغماض اطلاعات تمام دارائي هاي اشخاص مقيم و داراي تابعيت در کشور اعم از منقول و غيرمنقول را بدون استثناء فراهم آوريم. براي اين منظور لازم است به سمت يک جراحي بزرگ اقتصادي حرکت کنیم، کاري که عزمي ملي مي خواهد و همه قوا و در راس آن مجلس و دولت بايد پيشگام باشند.

براي اين منظور ابتدا بايد لايحه و يا طرحي (سه فوريتي) به مجلس ارائه گردد که به موجب آن همه مردم مکلف شوند ظرف يک بازه زماني مشخص تمام ثروت و دارائي خود را کتبا" و رسما"به دستگاه متولي که قانونگذار مشخص مي‌کند (ارجح سازمان مالياتي است) اعلام نمايد و چنانچه تا تاريخ مذکور فهرست اموال ارائه نگردد، باقي اموال موجود در جامعه اموال عمومي محسوب و چنانچه بعد از طي مهلت ارائه شده شخصي مدعي از قلم افتادگي گردد و هم مشمول جرائم سختگيرانه شود و هم مراحل اثبات آن سخت و بدون اغماض لحاظ گردد..

اعلام فهرست بايد جامعيت کامل داشته باشد و جزئي ترين اموال را بايد شامل شود و در سال‌هاي بعد صرفا" تغييرات ارائه گردد؛ مزاياي چنين طرحي آن است که مي‌توان همه شقوق قوانين مالياتي را بخوبي با تکيه براطلاعات صحيح اجرا ونيز ماليات بر ثروت و درآمد را به خوبي وضع و اجرا کرد و بر توزيع صحيح ثروت نيز به صورت کامل نظارت کرد و موارد ذيل را مي‌توان از فوايد آن شمرد:

۱- با اجراي اين طرح مي‌توان همه خدمات را در جامعه بسيار دقيق و هدفمند ارائه داد به عنوان نمونه در مبحث هدفمندي يارانه ها و همچنين دهک‌هاي کم درآمد براحتي مي‌توان برمبناي اطلاعات صحيح اقدام کرد که تاکنون غيرممکن بوده است.

۲- تورم براحتي قابل مهار است چرا که دقيقا" انباشت بي دليل ثروت در دست عده‌اي را مي‌توان با وضع ماليات‌هاي فوري مهار کرد.

۳- نرخ سود بانکي را مي‌توان با هدايت دقيق سرمايه‌هاي نقد به سود اقتصاد پويا و کار آفرين تعديل کرد و حتي به صفر رساند.

۴- حجم نقدينگي را کنترل و سواستفاده از آن را با وضع ماليات‌هاي خاص به جهت جلوگيري از دلال‌بازي و فعاليت‌هاي سفته بازي مهار نمود.

۵- اعمال هر گونه امتياز به اشخاص از جمله معافيت در نرخ‌هاي مالياتي و يا ساير تشويقات قانوني را براحتي و بدون دغدغه با نشانه گيري صحيح هدف اعمال کرد.

۶- از درآمدهاي باد آورده و اتفاقي که مي‌توانند به اقتصاد شوک وارد کنند و با جابجائي از يک بخش به بخشي ديگر (ارز ، سکه ، مسکن و ...) جامعه را متلاطم و امنيت رواني مردم را به خطر اندازند جلوگيري کرد.

۷- از هر گونه فساد و رشوه و اختلاس با توجه به ايجاد شفافيت با هزينه بسيار کمتري از طرف حاکميت جلوگيري نمود.

۸- محروميت زدائي را با بهترين شکل با توجه و تکيه براطلاعات صحيح مي‌توان اعمال نمود.

۹- توسعه پايدار و همه جانبه بر مبناي آمايش سرزمين امکان پذير خواهد شد و اين توسع برمبناي عدالت مورد نظر صورت خواهد گرفت.

۱۰- از اعمال نفوذ صاحبان ثروت وگروه‌هاي ذينفع اقتصادي و يا سياسي در تصميمات حاکميتي (درجهت منافع مورد نظرشان) تاحد بسيار مطلوبي جلوگيري خواهد شد.

۱۱- و مزاياي بيشمار ديگر...

اکنون که حاکميت تصميم به اصلاح ساختار اقتصادي بخصوص در ساختار بودجه گرفته است چناچه قبل از هر تصميم اجرائي نسبت به شفافيت ثروت اقدام ننمايد، بيم آن مي‌رود که با افزايش تورم‌هاي بيشتر و بحران غيرقابل کنترل در اقتصاد فعلي مواجه شويم، لذا پيشنهاد مي‌گردد قبل از هر اقدامي ابتدا وضعيت ثروت موجود در نزد هر شخص تعيين تکليف شود و حتي در اين مورد اگر لازم شود از مراجعه به آراء عمومي (رفراندوم) استفاده گردد.

عناوین مرتبط

دیدگاه کاربران

ناشناس۹۶۳۱۳۵۱۴:۲۲:۲۹ ۱۳۹۸/۳/۳۱
کسی که یک عمر کار کرده پول پس انداز کرده با کسی که هر روز یک مدل گوشی موبایل یا خودرو جدید خریده یکی نیست! فرق ثروتمندان با بقیه در همینه.
mostafa.kamali95@yahoo.com۹۶۳۳۹۸۱۸:۳۰:۵۴ ۱۳۹۸/۳/۳۱
راهکار اصلاح اقتصاد کشور یکبار برای همیشه این است که ثروت های جامعه به نادرستی توزیع شده است و باید هرچه هست و نیست ملی اعلام گردد و از این پس ثروت و مالکیتی محترم شمرده شود که از طریق سنگ بنای اسلام ان لیس للانسان الا ما سعی بدست آید هیچ راهی جز این باعث اصلاح ساختار اقتصادی و معیشتی نمی شود ..
استاد تمام وقت دانشگاه ازاد خور عبداله۹۶۳۴۱۸۱۸:۴۱:۴۲ ۱۳۹۸/۳/۳۱
قانون از کجا آورده ای .. را برای همه جامعه هدف چه در بخش دولتی و چه بخش خصوصی و چه افراد عادی اجرا کنیم فقط در این صورت است که مثمر ثمر خواهد بود
ناشناس۹۶۳۵۳۸۲۰:۲۳:۳۱ ۱۳۹۸/۳/۳۱
انحصاری نبودن صدا و سیما و مستقل بودن قوه قضاء از فساد حکومتی جلوگیری میکند .
ناشناس۹۶۳۸۲۸۰۰:۴۷:۰۸ ۱۳۹۸/۴/۱
راست می گوید باید پول را از مردم گرفت ریخت تو جیب مقامات ..
ناشناس۹۶۳۱۳۸۱۴:۲۴:۳۲ ۱۳۹۸/۳/۳۱
کشور چین هزاران میلیارد داره کسی هم بهشون کاری نداره چون این تفکرات شما فقط باعث فرار سرمایه از کشور میشه و این تفکرات دیگه در کشور های کمونیستی مثل روسیه و چین هم اجرا نمیشه!!!
ناشناس۹۶۳۴۲۶۱۸:۴۶:۰۰ ۱۳۹۸/۳/۳۱
تنها به همین فرمایش امام علی عمل کنید ثروت های حرام را اگر کابین زنانشان کرده باشند به بیت المال باز می گردانم
ناشناس۹۶۳۴۵۶۱۹:۰۲:۵۶ ۱۳۹۸/۳/۳۱
ثروت چیز بسیار خوبیست تکاثر و ثروت باد اورده که از راهی بجز تلاش بدست امده است نه تنها خوب نیست بلکه باعث تلاطم و احتکار اقتصادی است
ناشناس۹۶۳۱۵۸۱۴:۴۰:۱۷ ۱۳۹۸/۳/۳۱
این حرف های مسخره در شورای سابق هم اجرا نشده
ناشناس۹۶۳۱۶۰۱۴:۴۳:۳۲ ۱۳۹۸/۳/۳۱
ثروت الان نزد پزشکان است و بس
علی۹۶۳۱۶۴۱۴:۴۴:۳۸ ۱۳۹۸/۳/۳۱
شکستن انحصار پزشکی، دندانپزشکی، وکالت.
ناشناس۹۶۳۱۶۹۱۴:۴۶:۳۷ ۱۳۹۸/۳/۳۱
شما این نصایج را برای که نوشته اید؟ مردم یا مسئولان؟ فکر کنم که یک تازه فارغ التحصیل می باشید که هیچ چیزی در مورد واقعیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نمی دانید. از سایت الف تعجب می کنم که چرا مدتی است هر مطلبی را منتشر می کند.
ناشناس۹۶۳۱۷۴۱۴:۴۹:۱۳ ۱۳۹۸/۳/۳۱
منظور ثروت ماست یا ما؟
ناشناس۹۶۳۱۹۶۱۵:۰۳:۴۷ ۱۳۹۸/۳/۳۱
طرحي (سه فوريتي) به مجلس ارائه گردد که به موجب آن همه مردم مکلف شوند ظرف يک بازه زماني مشخص تمام ثروت و دارائي خود را کتبا" و رسما"به دستگاه متولي که قانونگذار مشخص مي‌کند اموال مردم ربطی به شماها نداره !
ناشناس۹۶۳۱۹۷۱۵:۰۴:۱۰ ۱۳۹۸/۳/۳۱
به کره شمالی خوش آمدید !
ناشناس۹۶۳۲۰۱۱۵:۰۸:۰۲ ۱۳۹۸/۳/۳۱
در ایران ثروت در دست پزشکان و وکلا و سردفترداران و دلالان و واردکنندگان است و همگی هم انحصار درست کرده اند و مالیات هم نمیدهند.
ناشناس۹۶۳۲۸۶۱۶:۳۲:۳۶ ۱۳۹۸/۳/۳۱
چرا از سیستم غرب یاد نمیگیرید بخاطر انکه قانون شامل دستگاه ها و نهاد ها و افراد خاص نمیشه فقط مردم غیر خودی باید قانون را اجرا کنند
ناشناس۹۶۳۳۰۱۱۶:۵۲:۲۶ ۱۳۹۸/۳/۳۱
سارکوزی، رئیس جمهوری سابق فرانسه به اتهام فساد و سوءاستفاده از موقعیت خود برای اعمال نفوذ غیرقانونی، محاکمه می شود. پیشتر در روز سه شنبه ۲۸ خرداد، عالی ترین دادگاه فرانسه درخواست نهایی او برای تجدید نظر را رد کرده بود. شبکه فرانس۲۴ نیز گزارش داده است که سارکوزی، وکیل او و یک قاضی سابق، در مورد پرونده دریافت پول های غیرقانونی سارکوزی محاکمه می شوند
ناشناس۹۶۳۷۷۳۲۳:۵۶:۱۲ ۱۳۹۸/۳/۳۱
اینجا برادر رییس جمهور را هم ...محاکمه علنی نمیکنند چه برسد به خودش.رییس جمهور هم یک کارمند ارشد است که حقوقش را از مردم میگیرد همین و نه بیشتر
ناشناس۹۶۳۴۶۷۱۹:۱۵:۲۴ ۱۳۹۸/۳/۳۱
لذا پيشنهاد مي‌گردد قبل از هر اقدامي ابتدا وضعيت ثروت موجود در نزد هر شخص تعيين تکليف شود و حتي در اين مورد اگر لازم شود از مراجعه به آراء عمومي .. استفاده گردد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
مجید۹۶۳۶۲۴۲۱:۵۵:۱۸ ۱۳۹۸/۳/۳۱
از ابتدای انقلاب تاکنون دائما از عدالت اجتماعی دم می زنیم اما همانهایی که دست اندرکارند با رانت خواری ، گرفتن رشوه و فساد اداری و سازماندهی شده به بیشتر کردن شکاف طبقاتی کمک می کنند . در قران داریم الناس یسلطون اموالهم و انفسهم اما بعضی از مدیران اینگونه فکر نکردند و با زیاده خواهی و تصرف غیر مجاز زمینه رانت خواری و فساد را آماده کردند . همانها هم باید پاسخگوی مردم در شرایط فعلی باشند .
ناشناس۹۶۳۶۵۴۲۲:۲۰:۳۶ ۱۳۹۸/۳/۳۱
آیا اداره مالیات فساد نداره که این همه اطلاعات داشته باشه؟ اداره مالیات همین الان هم نمی تونه اطلاعات ساده وکم مودیان رو پالایش کنه
ناشناس۹۶۴۰۹۳۰۸:۳۸:۴۲ ۱۳۹۸/۴/۱
چرا باید ثروت کنترل شود؟ چون آقایان با استفاده از رانت های .. قبلیه ای ثروتمند شده اند و دیگر نیازی به اینکه کسی به جرگه انها اضافه شود ندارند.

پربحث‌های امروز

 1. توانا بود هرکه با ما بود!

 2. ضرب شستی به گستاخی‌های تاریخی انگلیس

 3. رئیس دیوان محاسبات اعلام کرد: وقوع جرم در واگذاری ماشین سازی/ ۹۷ درصد مدیران پاک دست هستند

 4. غلامی: قطع بودجه صداوسیما به خاطر یک سریال رفتاری قجری است

 5. انتقاد اندیشکده آمریکایی از تهدیدهای خصمانه آمریکا علیه ایران

 6. ظریف: دنبال تغییر رژیم در هیچ کشوری نیستیم/ داشتن بمب اتم را امنیت‌آور نمی‌دانیم

 7. دلیل تحریم های خارجی و داخلی صدا و سیما چیست؟/ دیکتاتوری با حرکت انقلاب اسلامی تعارض دارد

 8. بازداشت زنی که در قالب خدمتکار طلا‌های مردم را به سرقت می‌بُرد+عکس

 9. اعلام رای استیناف فینال حذفی/ طالقانی، بهاروند و فتاحی تبرئه شدند!

 10. حمله قلبی را بیشتر بشناسید+علائم

 11. حمله هوایی ترکیه به شمال عراق

 12. توقیف یک کشتی ‌خارجی حامل سوخت قاچاق توسط سپاه پاسداران

 13. آلمان: اینستکس تنها یکی از ابزارهای حفظ برجام است

 14. بی‌اخلاق‌ترین ارتش دنیا را بشناسید!

 15. اتحادیه اروپا و اقدامات در حوزه اینستکس

 16. برترین دانشگاه‌های آمریکا در رشته مهندسی کدامند؟

 17. ایرانی‌ها از چه زمانی پشت‌کنکوری شدند؟

 18. قیمت‌ مسکن تابع ارز نیست

 19. برنامه خاص تارانتینو برای اکران فیلمش

 20. شایعه پناهنده شدن سعید معروف به آمریکا

 21. آمارهای اقتصادی واقعی است؟

 22. چه نام‌هایی را در شناسنامه می‌توان تغییر داد؟

 23. رقابت بر سر صندلی یوکیا آمانو

 24. موج افزایش قیمت طلا ناکام ماند

 25. روسیه: اینستکس صادرات نفت ایران را نیز در بر بگیرد

پربحث‌های دیروز

 1. روحانی بودجه صداوسیما را قطع کرد

 2. نجفی: اتهام قتل عمد را قبول ندارم/ نفهمیدم چه شد خشمگین شده و اسلحه را برداشتم/ من لفظ پرستو را به کار نبردم

 3. بودجه صدا و سیما قطع شد/ حمایت سعید جلیلی از وزیر دولت/ عباس عبدی: چرا خبر خودکشی نجفی منتشر نشد؟

 4. دستور عجیب رئیس جمهور به نوبخت/ تخصیص بودجه صدا و سیما در صورت صلاحدید نمایندگان دولت

 5. انصارالله، شکست عربستان در یمن و عقب نشینی ارزی امارات در مقابل ایران

 6. رئیس قوه قضائیه: ماموریتم در گام دوم انقلاب اجرای عدالت و مبارزه با فساد است/ گزارشگران فساد را مورد تشویق قرار می‌دهیم

 7. دلایل اصلی کاهش نرخ ارز در بازار چیست؟/ حباب در حال تخلیه است

 8. به نظر شما با حجاب کیست؟  

 9. چرا محافظان ظریف همراه او به نیویورک نرفتند؟

 10. کدام اصلاح‌طلبی؟ کدام اصول‌گرایی؟

 11. عابدینی‌: ایجاد محدودیت برای تردد خبرنگاران ایرانی در نیویورک نقض آشکار حقوق بین الملل است

 12. خانم چادری و آقای ریشوی پاساژ پروانه!

 13. ادامه سقوط طلا در بازار؛ قیمت سکه ۳میلیون و ۸۳۰هزار تومان شد + جدول

 14. آیا آملی لاریجانی موضع خود درباره «طبری» را اصلاح می‌کند؟

 15. نیم قرن از اولین سفر انسان به ماه گذشت  

 16. داستان غمبار «نفوذ» در ایران؛ از جدیدالاسلام‌ها تا فراماسونری/ وقتی برخی سفیران غربی از زبان هنرپیشه‌های ما حرف می زنند

 17. محدودیت تردد دیپلمات‌های ایرانی و خانواده‌هایشان در نیویورک

 18. افزایش هزینه ساخت یک مترمربع مسکن به ۳.۵ میلیون تومان

 19. نوبخت خبر داد: ایجاد ۹۸۸ هزار فرصت شغلی در سال جاری

 20. نمایندگان مجلس تا کجا مصونیت دارند؟

 21. صفر تا صد «توئیت‌های ۲۰ میلیونی» در نظام سلامت/ وزیر از کدام فساد حرف می‌زند؟

 22. دختر و داماد نجفی در دادگاه  

 23. افشاگری روزنامه گاردین درباره ارتباط "حلقه نزدیک" ترامپ با منافقین

 24. تک تیرانداز یمنی درحال شکار سعودی‌ها  

 25. مرغ به کانال ۱۴ هزارتومان پر کشید

پربحث‌های هفته

 1. روحانی بودجه صداوسیما را قطع کرد

 2. تلخنامه «برجام» به افسانهٔ اعتمادپذیری غرب پایان داد

 3. اگر قدرت در دستان نخبگان اصولگرا باشد، بازهم گاندو ساخته خواهد شد؟

 4. نامه احمد توکلی به رئیس قوه قضائیه درباره اقدام خلاف عرف دادستان تهران + جزئیات

 5. آقای مطهری! شفاف سخن بگویید و فرافکنی نکنید

 6. جنگنده کوثر، نتیجه‌ تحریم‌های جهانی علیه ایران+ تصاویر

 7. جنگنده قاهر ۳۱۳، یک پنهانکار از نوع ایرانی+ تصاویر

 8. واقعیت‌های دهشتناک جنگ با ایران از نگاه نشریه کنگره آمریکا/ هرگونه جنگ احتمالی برای منافع آمریکا ویرانگر خواهد بود

 9. تصاویری از ویلاهای لاکچری قلعه باستی هیلز  

 10. اینکه می‌گویند مسئله حجاب در قرآن نیامده، غلط است/با هنجارشکنان عفاف و حجاب چگونه برخورد کنیم؟

 11. پاسخ مدیر روزنامه جوان به ادعاهای محمدرضا خاتمی

 12. نجفی: اتهام قتل عمد را قبول ندارم/ نفهمیدم چه شد خشمگین شده و اسلحه را برداشتم/ من لفظ پرستو را به کار نبردم

 13. متروهای کهنه و گرمای وحشتناک قطارها در ایتالیا/ در کشور برندها خبری از برند پوش‌ها نیست! + تصاویر

 14. توانا بود هرکه با ما بود!

 15. ضرب شستی به گستاخی‌های تاریخی انگلیس

 16. بی مهری دولت به رسانه ملی

 17. جهانگیری: هنر دیپلماسی ما آن بود که به توافقی بزرگ دست یافتیم تا دولت بعدی آمریکا بگوید که کلاه بر سرشان رفته است

 18. تسخیرکنندگان شهرک "باستی هیلز" را اعلام کنید

 19. روحانی: مردم مقاوم ایران مقابل تحریم‌ها ایستادگی کرده‌اند/ ناکارآمدی دولت در خدمت به مردم سخنی نارواست

 20. بودجه صدا و سیما قطع شد/ حمایت سعید جلیلی از وزیر دولت/ عباس عبدی: چرا خبر خودکشی نجفی منتشر نشد؟

 21. تردیدافکنی‌های رسانه‌ای در اجماع سیاسی علیه آمریکا

 22. وقتی «مداحی» به «شغل نان و آبدار» تبدیل می‌شود + تصاویر

 23. قناری نیست گنجشک رنگ شده است!

 24. مراقب نفوذی ها باشیم

 25. پول ساخت ویلاهای لواسان از کجا در می‌آید؟  

پربحث‌های اخیر

 1. رئیس دیوان محاسبات اعلام کرد: وقوع جرم در واگذاری ماشین سازی/ ۹۷ درصد مدیران پاک دست هستند

 2. قیمت‌ مسکن تابع ارز نیست

 3. آمارهای اقتصادی واقعی است؟

 4. موج افزایش قیمت طلا ناکام ماند

 5. ناتوانی سعودی‌ها برای جایگزینی نفت ایران/ مشتریان بدون نفت ماندند

 6. قیمت انواع سکه و ارز در بازار تهران

 7. برگشت دلا‌ر از کف شش‌ماهه

 8. ارز، بازار خودرو را از سکه انداخت

 9. روند کاهشی دلار ادامه دارد

 10. تكذيب نرخ از پیش تعیین شده ارز در بازار متشكل ارزی

 11. تثبیت نرخ در بازار ارز

 12. تازه ترین قیمت انواع خودرو داخلی در بازار

 13. ویلموتس راه کی‌روش را نرفت

 14. اصلاح ساختار بودجه بدون اصلاح اقتصاد کشور معنا ندارد

 15. توقف شوک در بازار ارز

 16. ارزیابی بانک آمریکایی از رشد اقتصادی جهان

 17. هند مشتری ایران می‌ماند؟

 18. محصولات جنگی تویوتا در دامن طبیعت

 19. گرانترین کشورهای اروپایی برای زندگی

 20. آخرین عناوین روزنامه‌های اقتصادی

 21. پورابراهیمی: کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای آثار مخربی بر اقتصاد دارد/ پالیزدار: لازمه صدور این کارت‌ها احراز صورت حساب‌های بانکی است

 22. دخل و خرج دولت در ۳ ماهه اول سال چقدر بوده است؟

 23. احمد توکلی: خصوصی سازی به یکی از عوامل فساد تبدیل شده است

 24. كشف موتورسيكلت قاچاق ميلياردی در شيراز

 25. بازدید مدیران ارشد اتحادیه های ITU و APT و RCC از همراه اول

پربحث‌های دیروز

 1. دلایل اصلی کاهش نرخ ارز در بازار چیست؟/ حباب در حال تخلیه است

 2. ادامه سقوط طلا در بازار؛ قیمت سکه ۳میلیون و ۸۳۰هزار تومان شد + جدول

 3. افزایش هزینه ساخت یک مترمربع مسکن به ۳.۵ میلیون تومان

 4. مرغ به کانال ۱۴ هزارتومان پر کشید

 5. مسکن از دلار جلو زد

 6. قیمت دلار در صرافی‌ها به ۱۱۲۰۰تومان رسید

 7. مالیات؛ ترمزی بر سوداگری خودرو

 8. سقف قیمت گوشت مرغ اعلام شد

 9. جدول/ قیمت امروز خودرو

 10. لاریجانی: بانک مرکزی از اهرم مالیات برای بازگشت ارز صادراتی استفاده کند

 11. نظر رئیس کل بانک مرکزی درباره تحولات بازار ارز

 12. طلب 33 هزار میلیارد تومانی قرارگاه خاتم الانبیاء از دولت؛ آماده تهاتر مطالباتمان هستیم

 13. دستمزد ملی یا منطقه‌ای؟

 14. دلار ۱۱۶۵۰ تومان شد

 15. كشف موتورسيكلت قاچاق ميلياردی در شيراز

 16. بازدید مدیران ارشد اتحادیه های ITU و APT و RCC از همراه اول

 17. اختصاص یک نهم مالیات بر ارزش افزوده برای خرید تجهیزات امدادی هلال احمر

 18. فروش دومین گروه خودروساز بزرگ اروپا ۱۳ درصد سقوط کرد

 19. سالک: نباید بازار مصرف کشورهای دیگر باشیم

 20. بازار ارز شارژ شد، قیمت طلا ریخت

 21. وضعیت مالیات بر ارزش افزوده به نفع تولیدکنندگان تغییر می‌کند

 22. ورود پایتخت به محدوده قرمز مصرف برق

 23. کشف ۶۰ دستگاه استخراج بیت‌کوین در اتوبوس

 24. شاخص بورس تهران ۵۲۲ واحد رشد کرد

 25. قدردانی معاون وزیرنفت از حراست صنعت نفت و کارکنان حراست شرکت ملی پالایش و پخش برای صیانت از دارایی ها و درآمدهای شرکت

پربحث‌های هفته

 1. لاریجانی؛ از دلال آدرس دقیقی وجود ندارد تا بتوان مالیات دریافت کرد

 2. رویه عجیب برخی محاکم قضایی در برخورد با بدهکاران ظاهرا ورشکسته

 3. دلایل اصلی کاهش نرخ ارز در بازار چیست؟/ حباب در حال تخلیه است

 4. رئیس دیوان محاسبات اعلام کرد: وقوع جرم در واگذاری ماشین سازی/ ۹۷ درصد مدیران پاک دست هستند

 5. وزیر اقتصاد: اخذ مالیات از سکه قانونی است

 6. به جای اَبَر تورم شاهد اَبَر رکود در اقتصاد ایران خواهیم بود

 7. زنگنه: هیچ خط قرمزی در مبارزه با فساد نداریم/ نفت، جواهرفروشی نظام است/ باید کاری کنیم حرام‌خوارها بترسند

 8. ادامه سقوط طلا در بازار؛ قیمت سکه ۳میلیون و ۸۳۰هزار تومان شد + جدول

 9. سه سناریو برای افزایش قیمت نان/ احتمال افزایش ۲۵درصدی

 10. زمان واریز یارانه تیر 98

 11. زنگنه: شبانه روز به دنبال دور زدن و مقابله با تحریم‌ها هستیم

 12. مدل مشارکتی برای تولید مسکن ؛ آبی از این طرح برای مستاجران گرم نمی شود!

 13. افزایش هزینه ساخت یک مترمربع مسکن به ۳.۵ میلیون تومان

 14. دام اقتصاد دولتی در شرایط تحریم

 15. قیمت دلار به ١٢١٠٠ تومان رسید

 16. ۴۴ سال طول می‌کشد تا حقوق‌بگیران خانه‌دار شوند/ فرد ۲۰ساله در ۶۶سالگی صاحب خانه می‌شود!

 17. آخرین وضعیت بازار ارز؛ مردم فروشنده دلارهای خانگی شدند

 18. همتی: شوک ارزی تخلیه شد/ بانک مرکزی قیمت ارز را تعیین نمی‌کند

 19. شکست بازار مسکن در شمال پایتخت + قیمت

 20. امیر حاتمی مطرح کرد؛ آمادگی وزارت دفاع برای کمک به خودروسازی

 21. وزارت بازرگانی مشکلات مردم را نه یک هفته ای بلکه پس از سال‌ها هم برطرف نمی‌کند

 22. مرغ به کانال ۱۴ هزارتومان پر کشید

 23. بالاترین ثروت سرانه متعلق به کدام کشورها است؟

 24. مسکن از دلار جلو زد

 25. استاندار تهران: افزایش قیمت نان یک دستور ملی است

آخرین عناوین