بزرگترین پرونده قاچاق در خوزستان

گروه ویدئو الف،   3980329152

پس اعلام حکم قطعی درباره کولرهای قاچاق به دستور وزیر دادگستری ده روز اجرای حکم به تعویق می‌افتد که پس از گذشت ۱۰ روز همچنان خبری از اجرای حکم نیست.

عناوین مرتبط

آخرین عناوین