رودخانه‌ای عجیب در چین

گروه عکس الف،   3980328115

تصاویری از یک رودخانه در استان سیچوان چین که دارای گودال‌هایی خیره کننده است را در این گزارش مشاهده می‌کنید.

رودخانه‌ای عجیب در چینرودخانه‌ای عجیب در چینرودخانه‌ای عجیب در چینرودخانه‌ای عجیب در چینرودخانه‌ای عجیب در چینرودخانه‌ای عجیب در چینرودخانه‌ای عجیب در چینرودخانه‌ای عجیب در چینرودخانه‌ای عجیب در چین

آخرین عناوین