دومین سالگرد سردار شهید مدافع حرم شعبان نصیری

گروه عکس الف،   3980328040

مراسم بزرگداشت دومین سالگرد سردار شهید مدافع حرم شعبان نصیری با حضور سردار ابراهیم جباری فرمانده حفاظت سپاه ولی امر، حسن عباسی، غلامحسین الهام، خانواده شهید و جمعی از آحاد مردم در حوزه هنری برگزار شد./ عکس از فارس

دومین سالگرد سردار شهید مدافع حرم شعبان نصیریدومین سالگرد سردار شهید مدافع حرم شعبان نصیریدومین سالگرد سردار شهید مدافع حرم شعبان نصیریدومین سالگرد سردار شهید مدافع حرم شعبان نصیریدومین سالگرد سردار شهید مدافع حرم شعبان نصیریدومین سالگرد سردار شهید مدافع حرم شعبان نصیریدومین سالگرد سردار شهید مدافع حرم شعبان نصیریدومین سالگرد سردار شهید مدافع حرم شعبان نصیریدومین سالگرد سردار شهید مدافع حرم شعبان نصیریدومین سالگرد سردار شهید مدافع حرم شعبان نصیریدومین سالگرد سردار شهید مدافع حرم شعبان نصیریدومین سالگرد سردار شهید مدافع حرم شعبان نصیریدومین سالگرد سردار شهید مدافع حرم شعبان نصیریدومین سالگرد سردار شهید مدافع حرم شعبان نصیریدومین سالگرد سردار شهید مدافع حرم شعبان نصیری

عناوین مرتبط

آخرین عناوین