نبرد قرون وسطایی در صربستان

گروه عکس الف،   3980326070

پس از آغاز مبارزه، جنگجویان با دادن تعهد هرگونه آسیب دیدگی احتمالی را برعهده می‌گیرند. شمشیرها لبه تیز و برنده ای ندارد، شرکت کنندگان باید زره سپر و شمشیر را همراه داشته باشند. این مسابقه از تمام جهان شرکت کننده دارد و تماشاگران زیادی نیز برای دیدن این مسابقات می آیند.

نبرد قرون وسطایی در صربستاننبرد قرون وسطایی در صربستاننبرد قرون وسطایی در صربستاننبرد قرون وسطایی در صربستاننبرد قرون وسطایی در صربستاننبرد قرون وسطایی در صربستاننبرد قرون وسطایی در صربستاننبرد قرون وسطایی در صربستاننبرد قرون وسطایی در صربستاننبرد قرون وسطایی در صربستاننبرد قرون وسطایی در صربستاننبرد قرون وسطایی در صربستاننبرد قرون وسطایی در صربستاننبرد قرون وسطایی در صربستاننبرد قرون وسطایی در صربستاننبرد قرون وسطایی در صربستاننبرد قرون وسطایی در صربستان

عناوین مرتبط

آخرین عناوین