جشنواره ملی بلقیس

گروه عکس الف،   3980325164

جشنواره ملی عشایر کشور با حضور ۱۵ استان، در محل ارگ تاریخی بلقیس اسفراین طی روزهای ۲۳ و ۲۴ خردادماه ۹۸ برگزار شد . این رقابت‌ها بومی محلی عشایر با قهرمانی استان گلستان به‌پایان رسید./ عکس از فارس

جشنواره ملی بلقیس جشنواره ملی بلقیس جشنواره ملی بلقیس جشنواره ملی بلقیس جشنواره ملی بلقیس جشنواره ملی بلقیس جشنواره ملی بلقیس جشنواره ملی بلقیس جشنواره ملی بلقیس جشنواره ملی بلقیس جشنواره ملی بلقیس جشنواره ملی بلقیس جشنواره ملی بلقیس جشنواره ملی بلقیس جشنواره ملی بلقیس جشنواره ملی بلقیس جشنواره ملی بلقیس جشنواره ملی بلقیس جشنواره ملی بلقیس جشنواره ملی بلقیس

عناوین مرتبط

آخرین عناوین