مرگ ۶۰ هزار نفر در سال به دلیل مصرف دخانیات

گروه سلامت الف،   3980325112

معاون بهداشت وزیر بهداشت با بیان اینکه ۵۵ تا ۶۰ هزار مرگ در سال به دلیل مصرف دخانیات در کشور رخ می دهد گفت: در دنیا یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون نفر دخانیات مصرف می کنند که ۸۴ درصد مصرف کنندگان در کشورهای در حال توسعه هستند.

مرگ ۶۰ هزار نفر در سال به دلیل مصرف دخانیات

به گزارش فارس، علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت در نشست خبری به مناسبت هفته ملی بدون دخانیات که از ۲۵خرداد تا ۳۱خرداد برگزار می شود،اظهار داشت:۱۶میلیون دلار به کاغذ سیگار ارز ۴۲۰۰ تومانی داده شده است، و سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومان مردم برای سیگار و قلیان پول پرداخت می کنند.

وی با بیان اینکه مصرف دخانیات حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان هزینه به سلامت کشور تحمیل می کند،گفت: اگر هزینه های جانبی دیگر آن را در نظر بگیریم این عدد به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می رسد.

معاون بهداشت وزیر بهداشت گفت: اکنون در بسیاری موارد تحریم هستیم اما در خصوص سیگار هیچ تحریمی وجود ندارد.

رئیسی با بیان اینکه ۵۵ تا۶۰ هزار مرگ در سال به دلیل مصرف دخانیات در کشور رخ می دهد،افزود: در دنیا یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون نفر دخانیات مصرف می کنند که ۸۴ درصد مصرف کنندگان در کشورهای در حال توسعه هستند.

وی از اختصاص بیش از ۱۷۰ میلیون دلار ارز نیمایی برای واردات توتون خبر داد.