فشارخون؛ عامل یک پنجم مرگ و میرهای دنیا

گروه سلامت الف،   3980325110

مشاور وزیر بهداشت با بیان اینکه فشارخون، عامل یک پنجم مرگ و میرهای دنیاست، تاکید کرد که بیماران شناسایی شده در بسیج ملی کنترل فشار خون، بعد از کشف رها نشده و درمان آنها پیگیری شود.

فشارخون؛ عامل یک پنجم مرگ و میرهای دنیا

به گزارش ایسنا، دکتر محمداسماعیل اکبری در نشست تخصصی بسیج ملی کنترل فشار خون بالا و اجتماعی سازی سلامت در یزد اظهار کرد: مراقبت از افراد با فشار خون بالا بعد از شناسایی باید به صورت جدی انجام شود که گروه پرستاری بسیار در این امر کمک رسان هستند و باید بیشتر در امر سلامت و پیشگیری دخالت کنند.

وی افزود: بسیج ملی کنترل فشار خون بالا اقدام بسیار مهمی است که در کشورهای دنیا در این زمینه هزینه نشده است.

مشاور عالی وزیر بهداشت گفت: یک پنجم مرگ و میرهای دنیا بخاطر فشار خون است و ۹۷ هزار نفر در سال گذشته در کشور به دلیل بیماری فشار خون جان خود را از دست داده‌اند.

اکبری تصریح کرد: ساختارهای بخش صنعتی باید به کاهش نمک در موادغذایی بپردازند و خانواده‌ها باید به مصرف حبوبات و سبزی و میوه بپردازند و برگرداندن خانواده ها به مصرف حبوبات (ماش و عدس و نخود و لوبیا) باید مورد توجه قرار گیرد.

وی تاکید کرد: ریختن سبوس بر روی نان بسیار غلط است و اصلا قابل جذب در نان نیست.

وی در پایان گفت: پیشگیری در حوزه بهداشت، همت و همکاری بین بخشی می‌طلبد و حتما توان مضاعف نیاز دارد.