آشوب‌های هنگ کنک چین

گروه عکس الف،   3980325077

افسران پلیس در جریان تظاهرات علیه یک لایحه استرداد پیشنهادی در هنگ کنگ چین گاز اشک آور را به سمت نماشاگران شلیک کردند.

آشوب‌های هنگ کنک چین آشوب‌های هنگ کنک چین آشوب‌های هنگ کنک چین آشوب‌های هنگ کنک چین آشوب‌های هنگ کنک چین آشوب‌های هنگ کنک چین آشوب‌های هنگ کنک چین آشوب‌های هنگ کنک چین آشوب‌های هنگ کنک چین آشوب‌های هنگ کنک چین آشوب‌های هنگ کنک چین آشوب‌های هنگ کنک چین آشوب‌های هنگ کنک چین آشوب‌های هنگ کنک چین آشوب‌های هنگ کنک چین آشوب‌های هنگ کنک چین

عناوین مرتبط

آخرین عناوین