هجدهمین جشن مدیران سینما

گروه عکس الف،   3980325046

هجدهمین جشن مدیران تولید سینمای ایران با تجلیل از فعالان برتر این حوزه و در حضور جمعی از سینماگران و سیاست‌مداران در هتل انقلاب برگزار شد./عکس از مهر

هجدهمین جشن مدیران سینماهجدهمین جشن مدیران سینماهجدهمین جشن مدیران سینماهجدهمین جشن مدیران سینماهجدهمین جشن مدیران سینماهجدهمین جشن مدیران سینماهجدهمین جشن مدیران سینماهجدهمین جشن مدیران سینماهجدهمین جشن مدیران سینماهجدهمین جشن مدیران سینماهجدهمین جشن مدیران سینماهجدهمین جشن مدیران سینماهجدهمین جشن مدیران سینماهجدهمین جشن مدیران سینماهجدهمین جشن مدیران سینماهجدهمین جشن مدیران سینماهجدهمین جشن مدیران سینماهجدهمین جشن مدیران سینماهجدهمین جشن مدیران سینماهجدهمین جشن مدیران سینما
ابر آروان

آخرین عناوین