ختم رسیدگی به پرونده جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی

گروه اجتماعی الف،   3980311122

ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات «علیرضا زیبا حالت منفرد» معروف به جعبه سیاه پرونده «بابک زنجانی» در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

ختم رسیدگی به پرونده جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی

به گزارش ایسنا، قاضی صلواتی در پایان ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات «علیرضا زیبا حالت منفرد» معروف به جعبه سیاه پرونده «بابک زنجانی»، ختم دادرسی را اعلام کرد و گفت: دادگاه در مهلت قانونی حکم را صادر خواهد کرد.

در ششمین جلسه دادگاه صادقی قهاره وکیل شرکت نفتی hk و جعفری و محبتی وکلای مدافع متهم زیباحالت منفرد به ارائه دفاعیات پرداختند.

جزئیات ششمین جلسه دادگاه جعبه سیاه پرونده «بابک زنجانی» را اینجا بخوانید.