رونمایی از پوستر «شهر مقاومت»

گروه عکس الف،   3980304088

سالروز مقاومت جانانه مردم قهرمان دزفول در برابر موشک باران رژیم بعثی عراق در جنگ تحمیلی