خسارات طوفان در آمریکا

گروه عکس الف،   3980303052

طوفان شدید در میزوری آمریکا ۳ کشته بر جای گذاشت و خسارات فراوانی به خانه ها و اماکن عمومی وارد کرد.

خسارات طوفان در آمریکا
خسارات طوفان در آمریکاخسارات طوفان در آمریکاخسارات طوفان در آمریکاخسارات طوفان در آمریکاخسارات طوفان در آمریکاخسارات طوفان در آمریکاخسارات طوفان در آمریکاخسارات طوفان در آمریکاخسارات طوفان در آمریکاخسارات طوفان در آمریکاخسارات طوفان در آمریکاخسارات طوفان در آمریکاخسارات طوفان در آمریکاخسارات طوفان در آمریکاخسارات طوفان در آمریکاخسارات طوفان در آمریکاخسارات طوفان در آمریکاخسارات طوفان در آمریکاخسارات طوفان در آمریکاخسارات طوفان در آمریکا

آخرین عناوین