نواختن پیانو در آسمان

گروه ویدئو الف،   3980302094

آلن روش، پیانیست و آهنگساز پیانوی خود را در یک محل ساخت و ساز از یک جرثقیل آویزان کرد تا بتواند در آسمان سوئیس پیانو بنوازد.

آخرین عناوین