روز بزرگداشت حکیم خیام نیشابوری

گروه عکس الف،   3980228163

آئین گرامیداشت حکیم عمر خیام نیشابوری روز شنبه به مناسبت روز ملی بزرگداشت این شاعر، ریاضیدان و فیلسوف بزرگ ایرانی با گلباران آرامگاه وی در نیشابور برگزار شد.

روز بزرگداشت حکیم خیام نیشابوری
روز بزرگداشت حکیم خیام نیشابوریروز بزرگداشت حکیم خیام نیشابوریروز بزرگداشت حکیم خیام نیشابوریروز بزرگداشت حکیم خیام نیشابوریروز بزرگداشت حکیم خیام نیشابوریروز بزرگداشت حکیم خیام نیشابوریروز بزرگداشت حکیم خیام نیشابوریروز بزرگداشت حکیم خیام نیشابوریروز بزرگداشت حکیم خیام نیشابوریروز بزرگداشت حکیم خیام نیشابوریروز بزرگداشت حکیم خیام نیشابوریروز بزرگداشت حکیم خیام نیشابوریروز بزرگداشت حکیم خیام نیشابوری

عناوین مرتبط

آخرین عناوین