بررسی عملکرد ۷ ساله صندوق توسعه ملی/ اختصاص ۴۱ میلیارد دلار تسهیلات به ۹ طرح

گروه اقتصادی الف،   3980209016

از حدود ۳۵۶ فقره طرح اعلام وصول شده در صندوق توسعه ملی با مبلغی حدود ۴۱ میلیارد دلار برای دریافت تسهیلات، برای ۲۸۵ فقره با مجموع ۱۸ میلیارد دلار تسهیلات پرداخت شده است.

به گزارش ایسنا، در اجرای قراردادهای عاملیت اعطای تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی، طرح‌هایی که بانک‌ها تائید و به صندوق ارسال می‌کنند از نظر انطباق با ضوابط ناظر بر اعطای تسهیلات از منابع صندوق بررسی و در صورت تأیید، اعلام وصول (پذیرش اولیه) می‌شوند.

پس از اعلام وصول، بانک عامل می‌تواند قرارداد مشارکت برای اجرای طرح را با متقاضی منعقد و با ارسال مدارک مربوطه نسبت به دریافت مسدودی برای طرح، که به مفهوم تخصیص تسهیلات ارزی از منابع صندوق است، اقدام کند تا از آن محل، گشایش اعتبارات مربوطه انجام شود.

این در حالی است که در صورت عدم ارسال مستندات لازم در مهلت مقرر، اعلام وصول طرح لغو و در صورت ارائه دلایل توجیهی کافی از سوی بانک عامل، این مهلت تمدید می‌شود.

بررسی عملکرد صندوق توسعه ملی از ابتدا (اول دهه ۱۳۹۰) تا پایان آذرماه سال گذشته نشان می‌دهد که طرح‌های اعلام وصول شده (فعال) با ۳۵۶ فقره و با مجموع ۴۱ میلیارد دلار بوده است که برای ۳۲۷ فقره از آنها ۳۸ میلیارد دلار مسدودی صادر شده است. از محل این مسدودی‌ها، مبلغی معادل ۲۸.۷ میلیارد دلار گشایش اعتبار فعال بابت ۳۰۵ طرح انجام گرفته است که برای ۲۸۵ فقره، حدود ۱۸ میلیارد دلار پرداختی انجام شده است.

بر این اساس در ادامه ترکیب طرح‌های اعلام وصول و مسدود شده و همچنین میزان گشایش‌ها و پرداخت‌های قطعی انجام شده از محل این مسدودی‌ها از ابتدای تأسیس صندوق تا پایان آذرماه سال گذشته در ۹ فعالیت مورد بررسی قرار گرفته است.

۱- طرح‌های بالادستی نفت و گاز

سهم طرح‌های بالادستی نفت و گاز از طرح‌های اعلام وصول شده ۱۶.۸ میلیارد دلار و مربوط به ۱۱ فقره طرح بوده که برای تمام آن‌ها مسدودی صادر شده است. از طرح‌های دارای مسدودی، ۱۳ میلیارد دلار موفق به گشایش اعتبار شده‌اند، که بابت آن‌ها ۸.۵ میلیارد دلار پرداخت شده است. از مبلغ مسدود شده در این رشته فعالیت، ۶.۸ میلیارد دلار بابت چهار فقره طرح مربوط به بخش خصوصی و ۹.۹ میلیارد دلار بابت هفت فقره طرح مربوط به شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی است.

۲- طرح‌های پایین‌دستی نفت و گاز

همچنین سهم طرح‌های پایین‌دستی نفت و گاز از طرح‌های اعلام وصول شده ۲۹۸ میلیون دلار، مربوط به سه فقره طرح است که برای تمام آن‌ها مسدودی صادر شده است. همچنین برای دو فقره از این طرح‌ها، ۳۶ میلیون دلار گشایش اعتبار صورت گرفته است که بابت یک طرح از این دو طرح، ۲۸ میلیون دلار به متقاضی پرداخت شده است. تمام طرح‌های مسدود شده در این بخش مربوط به بخش خصوصی است.

۳- طرح‌های پتروشیمی

اما سهم طرح‌های پتروشیمی از طرح‌های اعلام وصول شده ۴.۲ میلیارد دلار برای ۱۶ طرح است که برای ۱۱ فقره از آن‌ها ۳.۲ میلیارد دلار مسدودی صادر شده است. به جز یک فقره از طرح‌های مسدود شده، به مبلغ ۲۸۹ میلیون دلار، که مربوط به شرکت وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی است، بقیه موارد مربوط به بخش خصوصی است (۱۰ فقره طرح به مبلغ معادل ۲.۹ میلیارد دلار). از مجموع طرح‌های مسدود شده، تمام ۱۱ طرح موفق به گشایش اعتبار، ۱.۶ میلیارد شده‌اند که بابت پنج فقره از آن‌ها ۳۳۸ میلیون دلار پرداخت شده است.

۴- طرح پالایشگاهی

سهم طرح‌های پالایشگاهی از طرح‌های اعلام وصول شده ۴.۵ میلیارد دلار برای هفت طرح است که برای شش فقره از آن‌ها حدود ۴.۳ میلیارد دلار مسدودی صادر شده است. سه فقره از طرح‌های مسدود شده به حدود ۲.۵ میلیارد دلار مربوط به بخش خصوصی و ۱.۷ میلیارد دلار مربوط به شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی است.

بابت تمام طرح‌های مسدود شده در این بخش، ۳.۹ میلیارد دلار گشایش اعتبار انجام شده که برای پنج فقره از آن‌ها ۲.۷ میلیارد دلار پرداخت شده است.

۵- طرح‌های نیروگاهی

همچنین سهم طرح‌های نیروگاهی از طرح‌های اعلام وصول شده معادل ۴.۸ میلیارد دلار برای ۵۱ طرح است. از این تعداد برای ۴۶ طرح، ۴.۵ میلیارد دلار مسدودی صادر شده است که چهار میلیارد دلار برای ۴۱ طرح گشایش اعتبار شده و ۲.۴ میلیارد دلار نیز برای ۳۷ طرح پرداخت شده است.

از طرح‌های مسدود شده، ۴۰ طرح به مبلغی معادل ۳.۲ میلیارد دلار مربوط به بخش‌های خصوصی و تعاونی و شش طرح به مبلغ ۱.۳ میلیارد دلار نیز مربوط به شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی است.

۶- طرح‌های حمل و نقل

سهم طرح‌های حمل و نقلِ از طرح‌های اعلام وصول شده ۱.۸۸ میلیون دلار برای ۱۶ طرح است که برای ۱۳ فقره از آن‌ها ۱.۸۰ میلیون دلار مسدودی صادر شده است. از طرح‌های مسدود شده، سه طرح به مبلغ ۲۹۹ میلیون دلار مربوط به شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و ۱۰ طرح به مبلغ ۱.۵۰۳ میلیون دلار مربوط به بخش خصوصی و سایر است.

از مجموع طرح‌های مسدود شده در این بخش، هفت طرح موفق به گشایش اعتبار شده‌اند که مبلغ آن در مجموع به ۳۷۵ میلیون دلار می‌رسد. همچنین از این اعتبارات، چهار طرح به مرحله پرداخت رسیده‌اند که حدود ۲۸۱ میلیون دلار برای آن‌ها پرداخت شده است.

۷- طرح‌های فولاد

سهم طرح‌های فولادی از طرح‌های اعلام وصول شده ۳.۲ میلیارد دلار برای ۳۲ طرح است که برای ۳۰ فقره از آن‌ها ۲.۸ میلیارد دلار مسدودی صادر شده است. از طرح‌های مسدود شده، معادل ۵۵۳ میلیون دلار مربوط به شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی است. در مجموع، ۲۹ طرح موفق به گشایش اعتبار اسنادی از محل مسدودی خود به مبلغ ۱.۹ میلیارد دلار شده‌اند که ۲۸ مورد از آن‌ها به مرحله پرداخت رسیده و ۱.۳ میلیارد دلار بابت آن پرداخت شده است.

۸- طرح‌های سیمان، کاشی، سنگ و صنایع مشابه

اما سهم طرح‌های مربوط به سیمان، کاشی، سنگ و صنایع مشابه از سرجمع طرح‌های اعلام وصول شده ۳۵۸ میلیون دلار برای ۳۲ طرح است که برای تمام آن‌ها مسدودی و پوشش ارزی صادر شده است. اعتبارات گشایش یافته از محل این مسدودی‌ها برای ۳۲ طرح معادل ۳۴۱ میلیون دلار است که ۳۰ فقره از آنها به مرحله پرداخت رسیده و بابت آن‌ها در مجموع ۲۸۷ میلیون دلار پرداخت شده است.

۳۱ فقره از طرح‌های مسدود شده در این بخش، مربوط به بخش‌های خصوصی و تعاونی با مجموع مبلغی بالغ بر ۳۴۳ میلیون دلار است و یک فقره طرح به مبلغ ۱۳.۵ میلیون دلار مربوط به شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی است.

۹- طرح‌های بخش صنعت و معدن و سایر طرح‌ها

سهم طرح‌های بخش صنعت و معدن و سایر طرح‌ها (از جمله طرح‌های بخش‌های آب و کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، خدمات، گردشگری، بازرگانی و…) از طرح‌های اعلام وصول شده پنج میلیارد دلار برای ۱۸۸ طرح است که برای ۱۷۵ طرح به مبلغ کل ۴.۲ میلیارد دلار مسدودی صادر شده است.

از کل طرح‌های مسدود شده، معادل ۳.۳۷ میلیارد دلار مربوط به ۱۶۳ طرح بخش خصوصی و تعاونی است و مانده مربوط به شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی است. از مجموع طرح‌های مسدود شده نیز ۱۶۶ طرح موفق به گشایش اعتبار، جمعاً به مبلغ معادل ۳.۴ میلیارد دلار شده‌اند که برای ۱۶۵ فقره از آن‌ها، ۲.۳ میلیارد دلار پرداخت قطعی انجام شده است.

 

مراحل مختلف پیشرفت طرح‌های اعلام وصول شده از محل قراردادهای عاملیت (میلیون دلار)

 

 

پربحث‌های دیروز

 1. موج دوم کرونا؟ چرا دوباره به جای اولمان بازگشتیم...

 2. از لواسان به جماران بازگردید !

 3. مرندی: بی عدالتی و نارضایتی های اجتماعی دلیل اعتراضات آمریکاست

 4. نظرات برگزیده مخاطبین الف: قالیباف اعتبار مجلس را بازسازی می‌کند؟/ زندگی‌های اشرافی در تهران برجسته شده/اگر پدر با فرزندش دوست بود رومینا از منزل فرار نمی‌کرد

 5. حسینی: برای احیای اقتصاد باید مگاپروژه تعریف کنیم/ ایراد بودجه فقط عدم توازن حسابداری نیست

 6. آیا گوش شنوایی در کاخ سفید هست؟

 7. تعزیرات: کاربرد واژه «احتکار» برای نگهداری خودرو به قصد گران فروشی درست نیست

 8. رونمایی از گرانترین قرارداد تاریخ ورزش ایران

 9. شمخانی: تبادل زندانیان نتیجه مذاکره نبود/مذاکره‌ای در آینده انجام نمی‌شود

 10. تایید دیدار فرماندار سابق آمریکایی با ظریف / سخنگوی وزارت خارجه: این ملاقات چند ماه پیش انجام شده

 11. جزئیات تازه ازکشتی ایرانی غرق شده در بندر عراقی/ ۲ نفرفوتی تاکنون

 12. گزارش هزینه‌کرد سود سپرده حساب‌های قوه قضائیه: سود کل حساب‌ها در سال ۱۳۹۸، مبلغ ۴۳۰ میلیارد تومان بود

 13. ظریف در واکنش به ترامپ: مشاوران شما قمار احمقانه‌ای انجام دادند

 14. ایران حذف وزیر ورزش از انتخابات را پذیرفت

پربحث‌های هفته

 1. قانون، قاتل رومینا!؟

 2. اغتشاشات آبانماه با آشوب‌های آمریکا چه فرقی دارد

 3. اقدام عجیب احمدی‌نژاد در محله نارمک!

 4. پرسشي تأمل‌برانگیز از مراجع عظام تقليد

 5. آقایان؛ قانون، تابوت عدالت نیست!..

 6. جزئیاتی کامل از مرگ «آسیه پناهی»/ شهرداری: ما به وظیفه قانونی خود عمل کردیم!

 7. موج دوم کرونا؟ چرا دوباره به جای اولمان بازگشتیم...

 8. پرداخت هدیه به نمایندگان؛ چراغ اول شفافیت روشن می‌شود؟!

 9. چاره نکنیم، ایران پیر می‌شود و قدرتش از بین می‌رود

 10. چند پرسش از وزیر کشور درباره حوادث آبان‌ماه

 11. من رویایی دارم؛ بازگشت روح مارتین لوترکینگ به آمریکا

 12. اعتراضات داخلی آمریکا ادامه جنبش وال استریت است

 13. از لواسان به جماران بازگردید !

 14. لطفا فراکسیون‌های قومی و منطقه‌ای را تعطیل کنید

 15. مرندی: بی عدالتی و نارضایتی های اجتماعی دلیل اعتراضات آمریکاست

 16. اعتراض ۳ نماینده مجلس یازدهم به اعتبارنامه تاجگردون

 17. نکند امام هم «التقاطی» بود؟!

 18. درباره مسئولی که «آخر آسفالت» زندگی می‌کند

 19. در آمریکا چه می‌گذرد؟!

 20. احتمال حضور احمدی‌نژاد در انتخابات ۱۴۰۰/ چرا وزیر کشور همزمان با اعتراضات آمریکا به یاد حوادث آبان افتاد؟/ افروغ: مردم هرچه فساد ببینند به پای کل نظام می‌نویسند

 21. درخواست احمد توکلی از رئیسی: مجوزهای اعطایی به نمایندگان ادوار مجلس را بررسی کنید

 22. تهدید مسلحانه مخالفان تاجگردون/پیشنهادی برای قالیباف/چرا احمدی‌نژاد دیگر برنمی‌گردد/ روحانی در پاستور و اصلاح‌طلبان در بهارستان مردم را عصبانی کردند

 23. موج اعتراض به اعتبارنامه تاجگردون/انتقاد سلیمی‌نمین از پیشنهاد ختم قرآن در مجلس/نماینده‌ای که نقش مهمی در پیروزی قالیباف داشت/ عارف: بسیاری از اقدامات فراکسیون امید نادیده گرفته شد

 24. فارین پالیسی: "چراغ راهنمای آمریکا" در جهان خاموش شده است

 25. عارف، اصلاح‌طلبان و معضلات این روزها

آخرین عناوین