الگوي مبادله بدون مذاكره‎

ميرزاسعدين داورپناه، گروه تعاملی الف،   3980208015 ۱۶ نظر، ۰ در صف انتشار و ۹ تکراری یا غیرقابل انتشار
الگوي مبادله بدون مذاكره‎

اضافه شدن نام «سپاه پاسداران» به فهرست سازمانهاي تروريستي خارجي امريكا، رويداد قابل توجهي است. «برايان هوك» مامور ويژه ايران در وزارت خارجه امريكا بار ديگر اعلام كرد كه واشنگتن با توسل به چنين اقداماتي در پي انتقال اين پيام به ديگران است كه از ميان ايران و امريكا بايد يكي را انتخاب كنند.

در واكنش، طرح «اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به عنوان سازمان تروريستي توسط ايالات متحده امريكا» ضمن همفكري با وزارت امور خارجه از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و شوراي نگهبان بلافاصله عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي را تاييد كرد. علي رغم قوانين كافي جهت اقدام عليه ليست تروريستي مصوب شوراي عالي امنيت ملي، اين قانون جديد با تمركز و تاكيد بر اضافه كردن «سنتكام» به ليست تروريستي، هر نوع كمكرساني به نيروهاي امريكايي مستقر در منطقه را حمايت از تروريسم خواند و براي آن مجازات تعيين كرد. بدينوسيله تهران نيز موكدا اعلام مي كند كه فعالين اقتصادي در كشورهاي همسايه بايد از ميان همكاري با بلوك ايران و قواي امريكايي، يكي را انتخاب كنند.

امروز قدرت منطقه اي ايران يك ادعا نيست، واقعيتي است كه دشمنان ايران نيز به آن معترفند و براي مقابله با آن به هر ابزار نامشروعي متوسل مي شوند. قانون گذاري به هدف سرمايه سازي براي فشار و مذاكره، ترفند معمول امريكايي هاست. سالها پيشتر، معتبر نمايي اتهام برنامه تسليحات هسته اي بهانه اي شد تا تحريم هاي بين المللي عليه ايران برقرار شوند. انكارها بيفايده بود تا اينكه در مقابل اين توطئه به رهبري امريكا، ايران تصميم به توسعه واقعي برنامه هسته اي گرفت و پيروزمندانه آورده اي براي معاوضه با تحريم ها بر روي ميز مذاكرات گذاشت. به هر ترتيب معامله لغو تحريم ها به ازاي محدود كردن برنامه هسته اي طي «برنامه جامع اقدام مشترك» به توافق رسيد. قطع نظر از ارزيابي برجام، موفقيت طراحي معامله، تجربه مهمي در تنظيم روابط بين الملل ايران محسوب مي شود.

ديوار كشيدن به دور ايران، روياي تعبير ناپذير بدخواهان ايران است. اجراي قانون تروريستي دانستن سنتكام نيز پشتگرم به نفوذ منطقه اي ايران است و توشه اي كافي براي معاوضه با تروريستي ناميدن سپاه پاسداران فراهم مي آورد. اگر روزگاري اقدام علي الارض ايران با تعهد رفع تحريم ها معاوضه شد، طي يك مبادله احتمالي در "آينده"، يك قانون معتبر همپا با برچيدن مقررات خصمانه امريكا لغو خواهد شد. سخن از آينده اي است كه پس از اقدامات موثر ايران عليه حاميان سنتكام فرا خواهد رسيد و البته با توجه به مواضع متوهمانه امريكا، چندان نزديك هم پيش بيني نمي شود.

همچنين راهبرد گام دوم انقلاب، مذاكره تهران با واشنگتن را منتفي كرده است:
«در مورد آمریکا حل هیچ مشکلی متصور نیست و "مذاکره" با آن جز زیان مادی و معنوی محصولی نخواهد داشت.» پيشنهاد اخير محمد جواد ظريف درباره 'مبادله زندانيان ايران و امريكا بدون ورود به مذاكره و چانه زني' چنانچه پذيرفته شود و بي حاشيه به نتيجه برسد، مي تواند الگوي مناسبي براي مبادلات آينده بدون درگير شدن به مذاكرات رسمي باشد. شايد كه مجبور كردن آمريكا به پس گرفتن برخي از تحميلات، با تهيه كالاهاي مشابه ممكن شود.