بازدید رئیس قوه قضائیه از ستاد مردمی کمک به سیل‌زدگان خوزستان

گروه عکس الف،   3980131138

حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه با حضور در ستاد مردمی کمک به سیل زدگان از نزدیک در جریان فعالیت‌های این ستاد قرار گرفت./ عکس از مهر

بازدید رئیس قوه قضائیه از ستاد مردمی کمک به سیل‌زدگان خوزستانبازدید رئیس قوه قضائیه از ستاد مردمی کمک به سیل‌زدگان خوزستانبازدید رئیس قوه قضائیه از ستاد مردمی کمک به سیل‌زدگان خوزستانبازدید رئیس قوه قضائیه از ستاد مردمی کمک به سیل‌زدگان خوزستانبازدید رئیس قوه قضائیه از ستاد مردمی کمک به سیل‌زدگان خوزستانبازدید رئیس قوه قضائیه از ستاد مردمی کمک به سیل‌زدگان خوزستانبازدید رئیس قوه قضائیه از ستاد مردمی کمک به سیل‌زدگان خوزستانبازدید رئیس قوه قضائیه از ستاد مردمی کمک به سیل‌زدگان خوزستانبازدید رئیس قوه قضائیه از ستاد مردمی کمک به سیل‌زدگان خوزستانبازدید رئیس قوه قضائیه از ستاد مردمی کمک به سیل‌زدگان خوزستانبازدید رئیس قوه قضائیه از ستاد مردمی کمک به سیل‌زدگان خوزستانبازدید رئیس قوه قضائیه از ستاد مردمی کمک به سیل‌زدگان خوزستان

آخرین عناوین