تجمع اعتراضی به قیمت خودرو جلوی وزارت صمت

گروه ویدئو الف،   3980127130

این تجمع امروز مورخ ۲۷ فروردین توسط حواله داران موعد تحویل بهمن و اسفند۹۷ ترتیب داده شده است. علت تجمع در نظر گرفتن قیمت قدیم خودرو برای موعد تحویل تا دیماه و قیمت جدید برای موعد تحویل بهمن و اسفند در حالیکه همه در یک بخشنامه فروش و در یک ساعت و روز ثبت‌نام کرده اند.

ابر آروان

آخرین عناوین