رشد ۱۷ درصدی مبادلات کالایی

گروه اقتصادی الف،   3980121066

ارزش مبادلات کالایی گمرکی در سال 1396 به 94.4 میلیار دلار رسید که این رقم در مقایسه با سال قبل از آن 17.4 درصد افزایش داشته است.

به گزارش الف، در گزارش بانک مرکزی با عنوان «خلاصه تحولات اقتصادی کشور در سال 96» در بخش تحولات بازرگانی خارجی کشور آمده است: بنا بر آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، ارزش مبادلات کالایی گمرکی در سال 1396 به 94.4 میلیارد دلار و وزن مبادلات کالایی گمرکی به 154.6 میلیون تن رسید.

این ارقام در مقایسه با سال 1395 به ترتیب 17.4 و 6.9 درصد  افزایش نشان می‌دهند. در نتیجه این مبادلات، سهم ارزشی صادرات از کل مبادلات کالایی با 3.4 واحد درصد تغییر نسبت به سال قبل از آن به 42.3 درصد کاهش یافت؛ سهم وزنی این گروه نیز با 2.0 واحد درصد کاهش به 74.9 درصد رسید.

صادرات گمرکی در سال 1396 به لحاظ ارزشی رقم 39.9 میلیارد دلار و از لحاظ وزنی رقم 115.7 میلیون تن را ثبت نمود که در مقایسه با سال 1395 به ترتیب 8.7 و 4.0 درصد افزایش نشان می‌دهند.

افزایش ارزش صادرات گمرکی در این سال عمدتاً به دلیل افزایش ارزش صادرات کالاهای صنعتی بود. به علاوه، میانگین قیمت هر تن کالای صادراتی به میزان 4.5 درصد در مقایسه با سال 1395 افزایش یافت و به 345 دلار رسید.

زیرگروه‌های کالایی «فرآورده‌های حاصل از نفت و گاز»، «مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده از آن» و «مواد شیمیایی آلی و غیرآلی» همانند سال‌های قبل، بیشترین سهم از ارزش محموله‌های صادراتی در سال 1396 را به خود اختصاص دادند.

مجموع سهم گروه‌های مزبور از ارزش صادرات گمرکی با 2.2 واحد درصد کاهش نسبت به سال 1395 به 48.8 درصد رسید. در سال مورد بررسی، سهم گروه‌های مذکور از ارزش صادرات صنعتی از 62.4 درصد به 60.5 درصد کاهش یافت.

از نظر مقداری، زیرگروه‌های کالایی «فرآورده‌های حاصل از نفت و گاز»، «خاک و سنگ، سیمان، گچ و مصنوعات سنگی و سرامیکی» و «کلوخه‌های کانی فلزی به ترتیب، با تشکیل 26.0، 21.6 و 19.1 درصد از وزن کالاهای گمرکی صادره، عمده‌ترین اقلام صادراتی در سال مورد بررسی بودند.

مجموع سهم این گروه‌ها از وزن محموله‌های صادراتی در سال 1396 حدود 66.8 درصد بود که در مقایسه با سهم 70.1 درصدی سال 1395 حدود 3.3 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

در سال 1396، ارزش واردات گمرکی 24.7 درصد در مقایسه با سال قبل از آن افزایش یافت و به 54.5 میلیارد دلار رسید. طی همین مدت، وزن کالاهای وارداتی گمرکی 16.3 درصد افزایش یافت و به 38.9 میلیون تن رسید.

در همین سال در مقایسه با سال 1395، میانگین قیمت هر تن کالای وارداتی 7.2 درصد افزایش یافت و از 1308 دلار در سال 1395 به 1402 دلار در سال 1396 رسید.

ارزش واردات گمرکی بر اساس اقلام اصلی تشکیل‌دهنده آن
  سال درصد تغییر سهم (درصد)
۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶
ماشین‌آلات و لوازم حمل‌ونقل ۱۵۰۹۰ ۱۷۷۰۴ ۲۱۹۱۶ ۱۷.۳ ۲۳.۸ ۴۰.۵ ۴۰.۲
مواد شیمیایی ۵۸۴۹ ۶۰۱۶ ۷۲۳۴ ۲.۹ ۲۰.۲ ۱۳.۸ ۱۳.۳
غلات و فرآورده‌های آن ۳۴۶۳ ۲۸۰۶ ۳۴۳۰ ۱۹.۰- ۲۲.۲ ۶.۴ ۶.۳
مواد خام غیرخوراکی به استثنای مواد نفتی سوختنی ۲۳۶۳ ۲۵۷۹ ۳۱۲۹ ۹.۲ ۲۱.۳ ۵.۹ ۵.۷
سایر ۱۴۷۷۴ ۱۴۵۷۸ ۱۸۷۵۰ ۱.۳- ۲۸.۶ ۳۳.۴ ۳۴.۴
جمع کل ۴۱۵۴۹ ۴۳۶۸۴ ۵۴۴۵۹ ۵.۲ ۲۴.۷ ۱۰۰.۰ ۱۰۰.۰

تراز پرداخت‌های خارجی

بر اساس برآوردهای مقدماتی، مازاد حساب جاری تراز پرداخت‌ها در سال 1396 در مقایسه با سال 1395 حدود 3.5 درصد کاهش یافت و به 15.8 میلیارد دلار رسید. در این سال مازاد حساب‌های درآمد و انتقالات جاری با کاهش روبه‌رو بود و کسری حساب خدمات افزایش یافت.

گروه‌ها و زیرگروه‌های کالایی «ماشین‌آلات و لوازم حمل‌ونقل»، «مواد شیمیایی»، «غلات و فرآورده‌های آن» و «مواد خام غیرخوراکی به استثنای مواد نفتی سوختنی» به ترتیب با 40.2، 13.3، 6.3 و 5.7 درصد و در مجموع با 65.6 درصد، بیشترین سهم از ارزش واردات گمرکی سال 1396 را به خود اختصاص دادند. مجموع سهم گروه‌های مذکور از واردات گمرکی در سال 1395 معادل 66.6 درصد بود.

از نظر مقداری نیز «غلات و فرآورده‌های آن»، «مواد معدنی، سوخت، مواد روغنی و مواد مربوط به آن» و «مواد خام غیرخوراکی به استثنای مواد نفتی سوختنی» به ترتیب با 29.3، 13.1، 12.3 درصد، بالاترین سهم وزنی محموله‌های وارداتی را به خود اختصاص دادند. مجموع سهم وزنی این گروه‌ها در مقایسه با سال 1395 حدود 5.0 واحد درصد افزایش یافت.

تراز حساب جاری
  سال درصد تغییر
۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶
حساب جاری ۱۲۳۷ ۱۶۳۸۸ ۱۵۸۱۶ ۳.۵-
حساب کالا ۵۳۵۴ ۲۰۸۴۳ ۲۲۵۹۶ ۸.۴
حساب خدمات ۴۷۸۵- ۵۹۴۱- ۷۹۱۶- ۳۳.۲
حساب درآمد ۲۴۱ ۹۲۸ ۶۶۹ ۲۷.۹-
حساب انتقالات جاری ۴۲۷ ۵۵۸ ۴۶۷ ۱۶.۳-
حساب جاری غیرنفتی ۲۸۹۷۲- ۳۷۹۷۶- ۴۷۲۳۷- ۲۴.۴
حساب کالای غیرنفتی ۲۴۸۵۶- ۳۳۵۲۱- ۴۰۴۵۷- ۲۰.۷

در سال مورد بررسی، مازاد حساب کالا با افزایش 8.4 درصدی نسبت به سال قبل از آن به 22.6 میلیارد دلار و کسری حساب کالای غیرنفتی با افزایش 20.7 درصدی به 40.5 میلیارد دلار رسید.

در سال 1396، ارزش فوب صادرات کالا با 16.9 درصد افزایش در مقایسه با سال 1395 به 98.1 میلیارد دلار رسید که افزایش 18.1 درصدی صادرات نفتی دلیل اصلی این تغییر بود. در این سال ارزش صادرات غیرنفتی 14.5 درصد افزایش و سهم آن از کل ارزش صادرات کالا 0.7 واحد درصد کاهش یافت.

ارزش صادرات کالا
  سال درصد تغییر
۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶
صادرات کالا ۶۲۹۹۵ ۸۳۹۷۸ ۹۸۱۴۲ ۱۶.۹
صادرات نفتی ۳۱۸۴۸ ۵۵۷۵۲ ۶۵۸۱۸ ۱۸.۱
صادرات غیرنفتی ۳۱۱۴۷ ۲۸۲۲۶ ۳۲۳۲۴ ۱۴.۵

در سال 1396، ارزش فوب واردات کالا به 75.5 میلیارد دلار رسید که در مقایسه با سال قبل از آن 19.7 درصد افزایش نشان می‌دهد. طی سال مورد بررسی، کسری حساب خدمات تراز پرداخت‌ها با 33.2 درصد افزایش در مقایسه با سال 1395 به 7.9 میلیارد دلار رسید. در این سال صادرات خدمات با 3.1 درصد افزایش، رقم 10.4 میلیارد دلار و واردات خدمات با 14.3 درصد افزایش، رقم 18.3 میلیارد دلار را ثبت نمودند.

بیشترین سهم از صادرات خدمات در سال 1396 مربوط به سرفصل‌های مسافرت (42.4 درصد)، حمل‌ونقل (36.2 درصد) و خدمات ساختمانی (8.5 درصد) بود. در سمت واردات نیز سرفصل‌های «مسافرت»، «حمل‌ونقل» و «خدمات دولتی» به ترتیب با 61.8، 15.6 و 5.6 درصد، بیشترین سهم از پرداخت‌های خدماتی را در سال مذکور به خود اختصاص دادند.

کاهش 27.9 درصدی مازاد حساب درآمد و کاهش 16.3 درصدی مازاد حساب انتقالات جاری از دیگر تحولات تراز پرداخت‌های خارجی کشور در سال 1396 بود. حساب درآمد، مربوط به دریافت‌ها و پرداخت‌ها به شکل جبران خدمات نیروی کار و درآمدهای حاصل از انواع سرمایه‌گذاری‌ها است. حساب انتقالات جاری نیز عموماً وجوه ارسالی کارگران را دربرمی‌گیرد.

در سال 1396، بدهکاری حساب «مالی و سرمایه» حدود 5.3 درصد افزایش یافت و به 11.2 میلیارد دلار رسید.

مانده تعهدات خارجی کشور در پایان اسفند ماه 1396 به 34.2 میلیارد دلار رسید. از این میزان، 68.1 درصد (معادل 23.2 میلیارد دلار) به تعهدات بالقوه و 31.9 درصد (معادل 10.9 میلیارد دلار) به تعهدات بالفعل (بدهی‌ها) اختصاص داشت. سهم بدهی‌های بلندمدت از کل بدهی‌های خارجی (تعهدات بالفعل) در پایان اسفند ماه 1396 حدود 61.5 درصد بود.

در سال 1396، در نتیجه مبادلات خارجی کشور حدود 8.1 میلیارد دلار از ارزش دارایی‌های ذخیره کاسته شد.

پربحث‌های دیروز

 1. آیا پیروزی بایدن بر ترامپ به نفع ایران است؟

 2. املاک بنیاد مستضعفان و فرصت‌های برابر

 3. صحنه آهسته انفجار بیروت

 4. ریش و قیچی قیمت خودرو در دستان خودروسازها/ قیمت ماشین هر سه ماه یک‌بار تغییر می‌کند!

 5. بیژن مقدم : آقای فتاح رسما و شفاف اعلام کند که قصد کاندیداتوری ندارد

 6. وزیر بهداشت: پیشنهاد تعویق یک ماهه کنکور در ستاد ملی کرونا بررسی می شود

 7. وعده انتخاباتی ترامپ: اگر پیروز شوم ظرف چهار هفته توافقی با ایران خواهم داشت

 8. روایت آسوشیتدپرس از رویای «ماکرون بناپارت» در لبنان

 9. امضاهای استیضاح زنگنه در حال افزایش است/ نوع مدیریت زنگنه به صورتی است که مشکلات زیادی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به وجود می‌آورد

 10. جزئیات احتمالی از وعده «گشایش اقتصادی»

 11. موضع‌گیری دژپسند علیه وزارت نفت/ نفتی‌ها آماده عرضه «دارا دوم» نبودند

 12. جزئیات طرح مجلس برای تغییر در شیوه سهمیه‌بندی بنزین

 13. تصاویر هوایی از اعتراضات بیروت

 14. حمله وحشیانه با قمه به صاحب مغازه در کرمانشاه

 15. کدخدایی: توصیه می‌شود کسانی که در دوران قبل صلاحیت‌شان تایید نشده، در انتخابات ۱۴۰۰ شرکت نکنند/ مرحله دوم انتخابات مجلس با رعایت اصول بهداشتی برگزار می‌شود

 16. مالیات خانه‌های خالی بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی ۲ برابر می‌شود

 17. توضیحات نیروی دریایی ارتش پیرامون اظهارات فتاح

 18. اعلام آمادگی دانشجویان جهادی ایران برای کمک به بازسازی بیروت

پربحث‌های هفته

 1. با فتح کجا جنگ برای ما تمام می‌شود؟

 2. ماجرای یک قاضی که علیه خودش حکم صادر کرد

 3. آیا پیروزی بایدن بر ترامپ به نفع ایران است؟

 4. بازگشت به سیاست‌های هاشمی ؟!

 5. وعده سربسته روحاني درباره گشايش اقتصادي/ گرهي گشوده مي شود؟!

 6. توصیه های جمعیتی مسوولان به مردم از کنار گود

 7. املاک بنیاد مستضعفان و فرصت‌های برابر

 8. دستورالعمل اخذ مالیات بر خانه‌های خالی یکماهه تدوین می شود + جزئیات

 9. صحبت‌های «فتاح» درباره کاخ مرمر، مدرسه حدادعادل، ساختمان مرکز پژوهش‌ها و املاک در دست نیروهای مسلح

 10. وقوع انفجار مهیب در بندر بیروت لبنان با صدها کشته و هزاران زخمی + فیلم | پیام همدردی کشورهای مسلمان با لبنان

 11. شايعات مربوط به آذری جهرمی به روایت روزنامه اصلاح‌طلب/ مانور تجمل در خاطرات آیت‌الله هاشمی/ احمدی‌نژاد، مهره سوخته عرصه سیاست/وزارت اطلاعات: فساد بشدت امنیت ملی را تهدید می‌کند

 12. ترامپ بازنده انتخابات رياست جمهوری می‌شود؟

 13. پاساژگردها معترض برگزاری محرم

 14. رئیس‌جمهور دستکم موافقان سیاسی خود را تحمل کند!

 15. صفر تا ۱۰۰ داستان وضع مالیات بر محتکران خانه

 16. جهانگیری: مخالف کالابرگ هستیم

 17. تحریف در روایت تاریخی مشروطه

 18. چرا آمریکا "تیک‌تاک" را فیلتر می‌کند؟

 19. تصویری کمتر دیده شده از رهبر انقلاب

 20. صحنه آهسته انفجار بیروت

 21. خبر خوش واعظی درباره پایان تحریم ها و سیگنال مثبت کشورهای اروپایی و آسیایی

 22. گوژپشت نوتردام، زيباترين زن پاريس و دشنه ظريف عروس خاورميانه

 23. ترامپ: اگر در انتخابات پیروز شوم سریع با ایران به توافق می‌رسیم

 24. روحانی: با وجود جنگ اقتصادی، دولت کشور را مدیریت کرده/ از تعطیل شدن تولید و تشدید بیکاری جلوگیری کرده‌ایم

 25. آیا دونالد ترامپ در مرحله پيشافاشيستي است؟

ابر آروان

پربحث‌های هفته

 1. وعده سربسته روحاني درباره گشايش اقتصادي/ گرهي گشوده مي شود؟!

 2. دستورالعمل اخذ مالیات بر خانه‌های خالی یکماهه تدوین می شود + جزئیات

 3. صفر تا ۱۰۰ داستان وضع مالیات بر محتکران خانه

 4. جهانگیری: مخالف کالابرگ هستیم

 5. روحانی: با وجود جنگ اقتصادی، دولت کشور را مدیریت کرده/ از تعطیل شدن تولید و تشدید بیکاری جلوگیری کرده‌ایم

 6. جدیدترین خبر از تبدیل ریال به تومان/ ۲.۵ میلیارد دلار ارز برگشت

 7. قیمت خودرو همچنان صعودی است/ قیمت پژو ۴۰۵ به ۱۴۲ میلیون رسید

 8. تهران پنجمین شهر گران دنیا در مسکن

 9. وزیر اقتصاد: سهامی برای جاماندگان سهام عدالت نداریم

 10. ریش و قیچی قیمت خودرو در دستان خودروسازها/ قیمت ماشین هر سه ماه یک‌بار تغییر می‌کند!

 11. همتی: نرخ ارز در روزهای آینده پایین‌ می‌آید

 12. امضاهای استیضاح زنگنه در حال افزایش است/ نوع مدیریت زنگنه به صورتی است که مشکلات زیادی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به وجود می‌آورد

 13. نوبخت: ما ارز خودمان را فروختیم، اگر بانک مرکزی نگه داشته عرضه کند / افزایش قیمت ها را به فروش ارز صندوق ربط ندهید

 14. جزئیات احتمالی از وعده «گشایش اقتصادی»

 15. گمانه زنی‌ها از "گشایش اقتصادی" رئیس جمهور/ پای عرضه اوراق سلف نفتی در میان است؟

 16. دندان طمع دولت‌ها به درآمد نفت کنده می‌شود؟

 17. موضع‌گیری دژپسند علیه وزارت نفت/ نفتی‌ها آماده عرضه «دارا دوم» نبودند

 18. جزئیات طرح مجلس برای تغییر در شیوه سهمیه‌بندی بنزین

 19. بورس به کانال سه میلیون واحد می‌رسد؟!

 20. دلار در سراشیبی قرار گرفت

 21. مسکن ارزان می‌شود؟

 22. مالیات خانه‌های خالی بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی ۲ برابر می‌شود

 23. پراید به پیکان پیوست/ خداحافظی با خودروی پرحاشیه

 24. جهیزیه تمام دختران تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی توسط بنیاد مستضعفان پرداخت شد

 25. قالیباف: هدف طرح مالیات بر خانه‌های خالی مقابله با احتکار مسکن است

آخرین عناوین