چهارشنبه سوری؛ گرفتار شده در بیمارستانها

گروه عکس الف،   3971228237

براساس گفته مسوولان اورژانس، نیروی انتظامی و سازمان آتش‌نشانی، حوادث چهارشنبه آخر امسال نسبت به سال قبل ۷۵ درصد کاهش یافته است. بیمارستانهای تخصصی شهید مطهری و فارابی تهران شب آرامی را نسبت به سال های گذشته پشت سر گذاشتند.

چهارشنبه سوری؛ گرفتار شده در بیمارستانها
چهارشنبه سوری؛ گرفتار شده در بیمارستانهاچهارشنبه سوری؛ گرفتار شده در بیمارستانهاچهارشنبه سوری؛ گرفتار شده در بیمارستانهاچهارشنبه سوری؛ گرفتار شده در بیمارستانهاچهارشنبه سوری؛ گرفتار شده در بیمارستانهاچهارشنبه سوری؛ گرفتار شده در بیمارستانهاچهارشنبه سوری؛ گرفتار شده در بیمارستانهاچهارشنبه سوری؛ گرفتار شده در بیمارستانهاچهارشنبه سوری؛ گرفتار شده در بیمارستانهاچهارشنبه سوری؛ گرفتار شده در بیمارستانهاچهارشنبه سوری؛ گرفتار شده در بیمارستانهاچهارشنبه سوری؛ گرفتار شده در بیمارستانهاچهارشنبه سوری؛ گرفتار شده در بیمارستانهاچهارشنبه سوری؛ گرفتار شده در بیمارستانهاچهارشنبه سوری؛ گرفتار شده در بیمارستانهاچهارشنبه سوری؛ گرفتار شده در بیمارستانهاچهارشنبه سوری؛ گرفتار شده در بیمارستانهاچهارشنبه سوری؛ گرفتار شده در بیمارستانهاچهارشنبه سوری؛ گرفتار شده در بیمارستانها

آخرین عناوین