خرید و فروش سهام بیمارستان و سهام مراکز درمانی

گزارش بازرگانی،   3971227060

سرمایه گذاری در بخش بهداشت و درمان یک امر بسیار ضروری و ارزشمند است، در عین حال سرمایه گذاری در این بخش یک سرمایه گذاری مطمئن و قابل اعتماد برای همیشه خواهد بود.

در مقایسه با سایر سرمایه گذاری ها ، از جمله بازار بورس که با نوسانات زیادی در چالش می باشد. تنها سرمایه گذاری که هیچ گاه دچار نوسانات نشده، سرمایه گذاری در بخش درمان است.کدام بیمارستان خصوصی را می شناسید که به علت رکود و نبودن مشتری، ورشکسته شده و به تعطیلی کشیده شده باشد؟

کمتر بیمارستان خصوصی را می شناسید که از هر نظر چه از نظر فضا وچه از نظر تجهیزات پیشرفته و تخصصی پزشکی و دستگاههای مدرن و پیشرفته نسبت به بدو تاسیس و آغاز فعالیت درمانی، توسعه چشمگیر نیافته یا درحال توسعه نباشد.

می توان گفت سهام هیچ مرکز درمانی یا بیمارستانی در هیچ زمانی پائین نیامده و دچار افت نشده است. اگر بعضا شنیده شده که سهامداران از سرمایه گذاری و خرید سهام بیمارستان و سهام مراکز درمانی اظهار نارضایتی می نمایند، لزوما بحث عدم سوددهی سهام درمانی در میان نبوده، بلکه اغلب از چگونگی مدیریت (سوء مدیریت ها) و عدم رعایت قوانین و مقررات مرتبط در بعضی از بیمارستانها، گله مند هستند، یا از اجحافاتی است که در وضع تعیین تعرفه های درمانی (نسبت به نرخ تورم) به بخش خصوصی روا داشته می شود و یک سویه نگری سازمان های بیمه گر بوده که اغلب بند ناف آنها به دولت بند است.

علاوه بر مطالبی که ذکرآنها رفت ،غالبا بحث سرمایه گذاری وخرید املاک همجواروتوسعه بیمارستان ها،ضرورتا امرسوددهی بیمارستانها را به تاخیر خواهد انداخت که بهرحال، نهایتا امرتوسعه بیمارستان ها به سود سهامداران تمام خواهد شد.

لازم به ذکر است که بحث تعرفه های بخش درمان و مشکلات سازمان های بیمه گر، تنها خاص بیمارستانهای خصوصی که به صورت شرکت های سهامی تاسیس شده اند، نبوده بلکه در ارتباط با یک مطب یا درمانگاه یا آزمایشگاه و غیره نیز چالش برانگیز است.

در خاتمه اینکه بیمارستان و بیمارستان داری نه تنها هیچ زمانی دچار رکود وکسادی نخواهد شد، بلکه به دلیل کمبود بیمارستان و مراکز درمانی و همزمان رشد جمعیت و توسعه شهرها و روستاها و از طرفی پیشرفت روز افزون علوم پزشکی، تکنیکهای درمانی و تشخیصی  و نیاز روزافزون به بیمارستان، سرمایه گذاری در بخش درمان و تاسیس بیمارستان یک سرمایه گذاری مطمئن و قابل اعتماد برای همیشه خواهد بود. به خصوص برای پزشکان جوان که آغاز راه هستند و در شهرهای بزرگ و پرهیاهو تا شناخته شدن و معروف شدن از طریق مطب و داشتن فعالیت مستقل، مسیر طولانی را باید طی کنند، سرمایه گذاری و فعالیت در بیمارستانها و مراکز درمانی بخش خصوصی، از هر جهت برای آنها نوید بخش خواهد بود.

به نقل از http://www.teblist.com